6| PREDMET: (TES-V) ZÁVEREČNÉ TESTY č. 36 až 60 – príprava na záverečné skúšky vodičských kurzov – pre veľké skupiny C,D,E,T: nákladný automobil, autobus, traktor, prípojné vozidlá