6| PREDMET: (TES-M) ZÁVEREČNÉ TESTY č. 1 až 35 – príprava na záverečné skúšky vodičských kurzov – malé skupiny A,B,T: osobný automobil, motocykel, traktor