6| PREDMET: (TES-M) ZÁVEREČNÉ TESTY č. 1 až 35 – príprava na záverečné skúšky vodičských kurzov – malé skupiny A,B: osobný automobil, motocykel