6| PREDMET: (OP-ZK) TÉMATICKÉ OPAKOVACIE TESTY – Dopravné značky a križovatky – pre všetky skupiny VO