6| PREDMET: (OP-PCP) TÉMATICKÉ OPAKOVACIE TESTY – Pravidlá cestnej premávky – pre všetky skupiny VO