6| PREDMET: (OP-PCP,DZZ,KRZ) TÉMATICKÉ OPAKOVACIE TESTY – Pravidlá cestnej premávky, Dopravné značky a križovatky – pre všetky skupiny VO