4| PREDMET: (NVÚ, PÚ – M) – NÁUKY O VOZIDLÁCH A ÚDRŽBE – osobný automobil