16 | PREDMET: (ESL) PRAVIDELNÉ ŠKOLENIA a OBOZNAMOVANIE VODIČOV Z POVOLANIA nad 3,5t  v MCD