16 | PREDMET: (ESL) – Pravidelné školenia vodičov z povolania (nad 3,5t)