10b | PREDMET: (KÚV,PÚ–M) – KONŠTRUKCIA VOZIDIEL A ICH ÚDRŽBA – osobný automobil