1| PREDMET: (PCP – KRZ) – KRIŽOVATKY A DOPRAVNÉ SITUÁCIE