KURZ: Základný a pravidelný výcvik vodičov – kurzy KKV – osobná / nákladná doprava

Podľa zákona č. 280/2006 Z.z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku, sú vodiči povinní podrobiť sa základnej kvalifikácií alebo pravidelnému výcviku – na takzvanom kurze KKV. Povinnosť sa vzťahuje na: vodičov vozidiel nákladnej dopravy, s vodičským oprávnením skupín C, C1, C+E, C1+E a vodičov vozidiel osobnej dopravy, s vodičským oprávnením skupín D, D1, D+E, D1+E.

Organizátor: TLM Trans s.r.o.
Miesta realizácie
: školiace strediská v Prešove a Sabinove, (pripravujeme: Košice)
Typ školenia: prezenčné školenie, zákonne povinné, opakované (každých 5 rokov)
Podporné študijné podklady: áno, online učebňa: >> prehľad predmetu KKV
Trvanie školenia: 35 hodín prezenčne, 4 vyučovacie dni,
Aktuálne termíny: vypisujeme na úvodnej stránke portálu v pravom stĺpci, alebo na požiadanie,
Ceny školenia: klienti JVSCD.sk – 118 €, neklienti JVSCD.sk – 148 € (ceny sú s DPH).
Prihlášky a informácie: Jaroslav Verlík, tel. 0948 203 003, email: info@jvscd.sk


ŠKOLENIE: Teórie vedenia vozidiel, Defenzívna a úsporná jazda, Ekošoférovanie

Tématické odborné školenia vodičov, zamerané na školenia, doškolenia a opakovacie školenia v oblasti správnych vodičských zručností a jazdných techník, s ohľadom na bezpečnú, ekologickú a úspornú jazdu, okolité podmienky, terén, technické špecifiká vozidiel a vodičské možnosti.

Miesta realizácie: školiace strediská v Košiciach, Prešove a Sabinove, alebo u vás
Typ školenia: kombinované (klasická prezenčná + online zložka), alebo online školenia
Trvanie školenia: 8 hodín online štúdium (predpríprava) + 8 hodín v učebni,
Aktuálne termíny: vypisujeme na úvodnej stránke portálu v pravom stĺpci alebo na požiadanie
Podporné študijné podklady: áno, online učebňa: >> prehľad predmetu TVV, >> prehľad predmetu ZBJ
Ceny školenia: klienti JVSCD.sk – 58 €, neklienti JVSCD.sk – 88 € (ceny sú s DPH).
Prihlášky a informácie: Jaroslav Verlík, tel. 0948 203 003, email: info@jvscd.sk


ŠKOLENIE: Sociálna legislatíva vodičov v cestnej doprave a tachografy

Tématické odborné školenia vodičov a zamestnancov dopravných spoločností k problematike pracovného času a dodržiavania legislatívy vodičov + práce s tachografmi, podľa zákonov SR č. 461/2007, 462/2007 a nariadení ES č. 561/2007 a č. 165/2014

Miesta realizácie: školiace strediská v Košiciach, Prešove a Sabinove, alebo u vás
Typ školenia: kombinované (klasická prezenčná + online zložka), alebo online školenia
Trvanie školenia: 8 hodín online štúdium (predpríprava) + 8 hodín v učebni,
Aktuálne termíny: vypisujeme na úvodnej stránke portálu v pravom stĺpci alebo na požiadanie
Podporné študijné podklady: áno, online učebňa: >> prehľad predmetu ESL
Ceny školenia: klienti JVSCD.sk – 58 €, neklienti JVSCD.sk – 88 € (ceny sú s DPH).
Prihlášky a informácie: Jaroslav Verlík, tel. 0948 203 003, email: info@jvscd.sk


SEMINÁR: Obsluha a praktická práca s tachografmi priamo vo vozidle + inteligentné tachografy

Špecializačný praktický seminár pre vodičov k obsluhe tachografov podľa platnej legislatívy. Školenie prebieha priamo vo vozidle a na praktických ukážkach. Súčasťou školenia je aj prezentácia novej generácie tzv. inteligentných tachografov.

Miesta realizácie: školiace strediská v Košiciach, Prešove a Sabinove
Typ školenia: kombinované (klasická prezenčná + online zložka), alebo online školenia
Trvanie školenia: 4 hodiny online štúdium (predpríprava) + 4 hodiny pri vozidle,
Aktuálne termíny: vypisujeme na úvodnej stránke portálu v pravom stĺpci alebo na požiadanie,
Podporné študijné podklady: áno, online učebňa: >> prehľad predmetu ESL
Ceny školenia: klienti JVSCD.sk – 28 €, neklienti JVSCD.sk – 58 € (ceny sú s DPH).
Prihlášky a informácie: Jaroslav Verlík, tel. 0948 203 003, email: info@jvscd.sk


ŠKOLENIE:  Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave – osobná, nákladná (príprava na skúšky)

Školenie pre pracovníkov v cestnej doprave, u ktorých sa vyžaduje udelenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie cestnej dopravy podľa Nariadenia EP a Rady č. 1071/2009 a Zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

Miesta realizácie: školiace strediská v Košiciach, Prešove a Sabinove,
Typ školenia: kombinované (klasická prezenčná + online zložka), alebo online školenia
Trvanie školenia: 8 hodín online štúdium (predpríprava a testy) + 8 hodiny v učebni,
Aktuálne termíny: vypisujeme na úvodnej stránke portálu v pravom stĺpci alebo na požiadanie
Podporné študijné podklady: áno, online učebňa: >> prehľad predmetu PCD
Ceny školenia: klienti JVSCD.sk – 118 €, neklienti JVSCD.sk – 148 € (ceny sú s DPH).
Prihlášky a informácie: Jaroslav Verlík, tel. 0948 203 003, email: info@jvscd.sk


ŠKOLENIE:  Dohovor CMR

Školenie pre pracovníkov v cestnej doprave k problematike prepravenj zmluvy v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave – Dohovor CMR.

Miesta realizácie: školiace strediská v Košiciach, Prešove a Sabinove,
Typ školenia: kombinované (klasická prezenčná + online zložka), alebo online školenia
Trvanie školenia: 8 hodín online štúdium (predpríprava a testy) + 8 hodiny v učebni,
Aktuálne termíny: vypisujeme na úvodnej stránke portálu v pravom stĺpci alebo na požiadanie
Podporné študijné podklady: áno, online učebňa: >> prehľad predmetu PCD
Ceny školenia: klienti JVSCD.sk – 68 €, neklienti JVSCD.sk – 88 € (ceny sú s DPH).
Prihlášky a informácie: Jaroslav Verlík, tel. 0948 203 003, email: info@jvscd.sk


ŠKOLENIE: Upínanie a zabezpečovanie nákladov v cestnej doprave

Odborné školenie pre vodičov a ostatných zamestnancov k problematike správneho upínania a zabezpečovania nákladov v cestnej doprave, v súlade s platnou európskou legislatívou. Súčasťou školenia sú aj praktické ukážky a postupy priamo pri vozidle.

Miesta realizácie: školiace strediská v Košiciach, Prešove a Sabinove, alebo u vás
Typ školenia: kombinované (klasická prezenčná + online zložka), alebo online školenia
Trvanie školenia: 8 hodiny online štúdium (predpríprava) + 8 hodiny v učebni a pri vozidle,
Aktuálne termíny: vypisujeme na úvodnej stránke portálu v pravom stĺpci alebo na požiadanie
Podporné študijné podklady: áno, online učebňa: >> prehľad predmetu NAKL
Ceny školenia: klienti JVSCD.sk – 58 €, neklienti JVSCD.sk – 88 € (ceny sú s DPH).
Prihlášky a informácie: Jaroslav Verlík, tel. 0948 203 003, email: info@jvscd.sk


ŠKOLENIE:  Školenia vodičov tzv. referentských vozidiel (do 3,5t)

Povinné školenie zo zákona. Každý zamestnávateľ na Slovensku je zo zákona č. 124/2006 Z.z. povinný zabezpečiť  každému svojmu zamestnancovi, ktorý vedie firemné vozidlo (alebo súkromné vozidlo na pracovnej ceste) s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, povinné školenie (alebo následné preškoľovanie vždy po 2 rokoch) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – teda v tomto prípade z technických a dopravných predpisov v rámci obsluhy, údržby a vedenia referentského vozidla.

Miesta realizácie: školiace strediská v Košiciach, Prešove a Sabinove,
Typ školenia: online školenie, zákonne povinné, výstupný test, osvedčenie
Študijné podklady: áno, online učebňa: >> prehľad predmetu REF
Trvanie školenia: online štúdium, individuálny časový rozsah,
Aktuálne termíny: dostupné nepretržite, na požiadanie,
Ceny školenia: 12 € / účastník, zľavy podľa počtu účastníkov
Prihlášky a informácie: Jaroslav Verlík, tel. 0948 203 003, email: info@jvscd.sk


ŠKOLENIE:  Vodičov k cestným kontrolám – práva, povinnosti, postupy, modelové situácie

Prakticky zamerané školenie pre všetkých vodičov, ktorí sa chcú naučiť, ako sa účinne a efektívne brániť počas cestných kontrol. Spoznajte správne zásady a postupy pri priestupkových konaniach v cestnej doprave. Spoznajte svoje práva ale aj povinnosti a naučte sa efektívne brániť – plaťte nižšie a zároveň zákonné sankcie za svoje priestupky (samozrejme, ideálne je nepáchať priestupky vôbec, ale občas sa ,,zadarí”).

Miesta realizácie: školiace strediská v Košiciach, Prešove a Sabinove,
Typ školenia: kombinované (klasická prezenčná + online zložka), alebo online školenia
Študijné podklady: áno, online učebňa: >> prehľad predmetu CEST
Trvanie školenia: online štúdium, individuálny časový rozsah,
Aktuálne termíny: dostupné nepretržite, na požiadanie,
Ceny školenia: 12 € / účastník, zľavy podľa počtu účastníkov
Prihlášky a informácie: Jaroslav Verlík, tel. 0948 203 003, email: info@jvscd.sk


ŠKOLENIE: Vodičov a prevádzkovateľov taxislužieb, dispečingov a zdieľaných platforiem

Na tomto školení získate kompletné vedomosti, ktoré pokrývajú všetky legislatívne tématické oblasti podľa zákona č. 56/2012 Z.z. s účinnosťou od 1.4.2019. V rámci tejto novely legislatívy síce zaniká povinnosť absolvovať skúšky odbornej spôsobilosti pre prevádzkovateľov a vodičov vozidiel taxislužieb, avšak naše výukové aplikácie sme aktualizovali na najnovšie verzie a naďalej zostávajú k dispozícii pre všetky taxislužby a zdieľané služby, k poriadaniu odborných školení a k doškoľovacím aktivitám svojich vodičov a prevádzkovateľov taxislužieb a dispečingov, podľa potreby.

Miesta realizácie: školiace strediská v Košiciach, Prešove a Sabinove, alebo u vás
Typ školenia: kombinované (klasická prezenčná + online zložka), alebo online školenia
Trvanie školenia: 8 hodín online štúdium (predpríprava) + 8 hodín v učebni,
Aktuálne termíny: vypisujeme na úvodnej stránke portálu v pravom stĺpci alebo na požiadanie
Ceny školenia: klienti JVSCD.sk – 58 €, neklienti JVSCD.sk – 88 € (ceny sú s DPH)
Podporné študijné podklady: áno, online učebňa: >> prehľad predmetu TAXI

Prihlášky a informácie: Jaroslav Verlík, tel. 0948 203 003, email: info@jvscd.sk


SEMINÁR: Dopravná geografia a praktické plánovanie trás

Seminár pre vodičov v cestnej doprave a ostatných zamestnancov k problematike poznania a plánovania trás, cestnej siete, s ohľadom na geografické podmienky a kalkuláciu ekonomickej výhodnosti prepravy.

Miesta realizácie: školiace strediská v Košiciach, Prešove a Sabinove, alebo u vás
Typ školenia: kombinované (klasická prezenčná + online zložka), alebo online školenia
Trvanie školenia: 4 hodiny online štúdium (predpríprava) + 4 hodiny v učebni,
Aktuálne termíny: vypisujeme na úvodnej stránke portálu v pravom stĺpci alebo na požiadanie,
Podporné študijné podklady: áno, online učebňa: >> prehľad predmetu KKV
Ceny školenia: klienti JVSCD.sk – 28 €, neklienti JVSCD.sk – 58 € (ceny sú s DPH).
Prihlášky a informácie: Jaroslav Verlík, tel. 0948 203 003, email: info@jvscd.sk


SEMINÁR: Colná problematika v cestnej doprave

Seminár pre vodičov v cestnej doprave a ostatných zamestnancov k problematike colnej legislatívy a pomienok pri medzinárodnej preprave tovarov.

Miesta realizácie: školiace strediská v Košiciach, Prešove a Sabinove, alebo u vás
Typ školenia: kombinované (klasická prezenčná + online zložka), alebo online školenia
Trvanie školenia: 4 hodiny online štúdium (predpríprava) + 4 hodiny v učebni,
Aktuálne termíny: vypisujeme na úvodnej stránke portálu v pravom stĺpci alebo na požiadanie,
Podporné študijné podklady: áno, online učebňa: >> prehľad predmetu ESL
Ceny školenia: klienti JVSCD.sk – 28 €, neklienti JVSCD.sk – 58 € (ceny sú s DPH).
Prihlášky a informácie: Jaroslav Verlík, tel. 0948 203 003, email: info@jvscd.sk


Máte záujem o iné školenie v cestnej doprave? Zostavíme vám výučbové jednotky aj plány na mieru. Kontaktujte nás:

Jaroslav Verlík,
produktový manažér
tel. 0948 203 003
info@jvscd.sk