Ponuka odborných školení v cestnej doprave


KURZ: Pravidelný výcvik vodičov – kurzy KKV – osobná / nákladná doprava

Podľa zákona č. 280/2006 Z.z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku, sú vodiči povinní podrobiť sa základnej kvalifikácií alebo pravidelnému výcviku – na takzvanom kurze KKV. Povinnosť sa vzťahuje na: vodičov vozidiel nákladnej dopravy, s vodičským oprávnením skupín C, C1, C+E, C1+E a vodičov vozidiel osobnej dopravy, s vodičským oprávnením skupín D, D1, D+E, D1+E.

Organizátor: TLM Trans s.r.o.
Miesta realizácie
: školiace strediská v Košiciach, Prešove a Sabinove,
Typ školenia: prezenčné školenie, zákonne povinné,
Podporné študijné podklady: áno, online učebňa: >> prehľad predmetu KKV
Trvanie školenia: 35 hodín prezenčne, 4 vyučovacie dni,
Aktuálne termíny: vypisujeme na úvodnej stránke portálu v pravom stĺpci alebo na požiadanie,
Ceny školenia: klienti JVSCD.sk – 118 €, neklienti JVSCD.sk – 148 € (ceny sú s DPH).
Prihlášky a informácie: Jaroslav Verlík, tel. 0948 203 003, email: info@jvscd.sk


ŠKOLENIE: Sociálna legislatíva vodičov v cestnej doprave a tachografy

Tématické odborné školenia vodičov a zamestnancov dopravných spoločností k problematike pracovného času a dodržiavania legislatívy vodičov + práce s tachografmi, podľa zákonov SR č. 461/2007, 462/2007 a nariadení ES č. 561/2007 a č. 165/2014

Miesta realizácie: školiace strediská v Košiciach, Prešove a Sabinove, alebo u vás
Typ školenia: kombinované (prezenčná + online zložka)
Trvanie školenia: 8 hodín online štúdium (predpríprava) + 8 hodín v učebni,
Aktuálne termíny: vypisujeme na úvodnej stránke portálu v pravom stĺpci alebo na požiadanie
Podporné študijné podklady: áno, online učebňa: >> prehľad predmetu ESL
Ceny školenia: klienti JVSCD.sk – 58 €, neklienti JVSCD.sk – 88 € (ceny sú s DPH).
Prihlášky a informácie: Jaroslav Verlík, tel. 0948 203 003, email: info@jvscd.sk


SEMINÁR: Obsluha a praktická práca s tachografmi priamo vo vozidle + inteligentné tachografy

Špecializačný praktický seminár pre vodičov k obsluhe tachografov podľa platnej legislatívy. Školenie prebieha priamo vo vozidle a na praktických ukážkach. Súčasťou školenia je aj prezentácia novej generácie tzv. inteligentných tachografov.

Miesta realizácie: školiace strediská v Košiciach, Prešove a Sabinove
Typ školenia: kombinované (prezenčná + online zložka)
Trvanie školenia: 4 hodiny online štúdium (predpríprava) + 4 hodiny pri vozidle,
Aktuálne termíny: vypisujeme na úvodnej stránke portálu v pravom stĺpci alebo na požiadanie,
Podporné študijné podklady: áno, online učebňa: >> prehľad predmetu ESL
Ceny školenia: klienti JVSCD.sk – 28 €, neklienti JVSCD.sk – 58 € (ceny sú s DPH).
Prihlášky a informácie: Jaroslav Verlík, tel. 0948 203 003, email: info@jvscd.sk


ŠKOLENIE:  Príprava na skúšku odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave

Školenie pre pracovníkov v cestnej doprave, u ktorých sa vyžaduje udelenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie cestnej dopravy podľa Nariadenia EP a Rady č. 1071/2009 a Zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

Miesta realizácie: školiace strediská v Košiciach, Prešove a Sabinove,
Typ školenia: kombinované (prezenčná + online zložka)
Trvanie školenia: 8 hodín online štúdium (predpríprava a testy) + 8 hodiny v učebni,
Aktuálne termíny: vypisujeme na úvodnej stránke portálu v pravom stĺpci alebo na požiadanie
Podporné študijné podklady: áno, online učebňa: >> prehľad predmetu PCD
Ceny školenia: klienti JVSCD.sk – 118 €, neklienti JVSCD.sk – 148 € (ceny sú s DPH).
Prihlášky a informácie: Jaroslav Verlík, tel. 0948 203 003, email: info@jvscd.sk


ŠKOLENIE: Upínanie a zabezpečovanie nákladov v cestnej doprave

Odborné školenie pre vodičov a ostatných zamestnancov k problematike správneho upínania a zabezpečovania nákladov v cestnej doprave, v súlade s platnou európskou legislatívou. Súčasťou školenia sú aj praktické ukážky a postupy priamo pri vozidle.

Miesta realizácie: školiace strediská v Košiciach, Prešove a Sabinove, alebo u vás
Typ školenia: kombinované (prezenčná + online zložka)
Trvanie školenia: 8 hodiny online štúdium (predpríprava) + 8 hodiny v učebni a pri vozidle,
Aktuálne termíny: vypisujeme na úvodnej stránke portálu v pravom stĺpci alebo na požiadanie
Podporné študijné podklady: áno, online učebňa: >> prehľad predmetu NAKL
Ceny školenia: klienti JVSCD.sk – 58 €, neklienti JVSCD.sk – 88 € (ceny sú s DPH).
Prihlášky a informácie: Jaroslav Verlík, tel. 0948 203 003, email: info@jvscd.sk


ŠKOLENIA: ADR – preprava nebezpečných vecí

Zákonne povinné školenia osôb podieľajúcich sa na preprave nebezpečných vecí (o Dohode ADR), vyplývajúce zo zákona č. 56/2012 Z.z.:

 1. Školenie bezpečnostného poradcu – odosielateľ, dopravca, príjemca a každý, kto sa podieľa na preprave nebezpečných vecí je povinný vymenovať jedného alebo niekoľkých bezpečnostných poradcov
 2. Poučenie ostatných osôb – osoby podieľajúce sa na preprave nebezpečných vecí mimo vodičov musia byť preškolené bezpečnostným poradcom a to každé dva roky
 3. Školenia vodičov podľa dohody ADR – všetci vodiči vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci musia byť držiteľmi osvedčenia vydaného príslušným orgánom alebo inou organizáciou poverenou týmto orgánom osvedčujúceho, že sa zúčastnili na školení a vyhoveli na skúške o osobitných požiadavkách, ktoré je potrebné dodržať pri preprave nebezpečných vecí – bod 8.2.1.1 ADR
  1. základné školenie vodičov – povinné pre všetkých vodičov a oprávňuje vodičov prepravovať kusové zásielky a voľne uložené tuhé látky (okrem tried 1 a 7 a cisterien) – 18 hodín,
  2. základné školenie, rozšírené o prepravu v cisternách – oprávňuje vodičov prepravovať kusové zásielky, voľne uložené tuhé látky a voľne uložené tuhé látky v cisternách – 18+12 hodín,
  3. základné školenie, rozšírené o prepravu látok triedy 1 – oprávňuje vodičov prepravovať kusové zásielky, voľne uložené tuhé látky a výbušné látky triedy 1 – 18+8 hodín,
  4. základné školenie, rozšírené o prepravu látok triedy 7 – oprávňuje vodičov prepravovať kusové zásielky, voľne uložené tuhé látky a rádioaktívne látky triedy 7 – 18+8 hodín,
  5. obnovovacie školenie vodičov – je vykonávané v priebehu 12 mesiacov pred skončením platnosti ADR osvedčenia a dá sa vykonať iba v základnom a existujúcom rozšírení –  2 dni.

Podľa individuálnych potrieb sú dostupné všetky typy školení spolu, alebo rozširovacie školenia o vhodný typ nadstavby. Po absolvovaní školenia a úspešnej skúške, je vodičovi vydaný preukaz ako osvedčenie ADR s platnosťou na 5 rokov. Každé nové rozšírenie v priebehu platnosti preukazu je platné iba do dátumu platnosti preukazu.

Miesta realizácie: školiace strediská v Košiciach, Prešove a Sabinove
Typ školenia: kombinované (prezenčná + online zložka)
Trvanie školenia: podľa zvolenej varianty,
Aktuálne termíny: vypisujeme na úvodnej stránke portálu v pravom stĺpci alebo na požiadanie
Podporné študijné podklady: áno, online učebňa: >> prehľad predmetu DOH
Ceny školenia: podľa zvolenej varianty a rozsahu
Prihlášky a informácie: Jaroslav Verlík, tel. 0948 203 003, email: info@jvscd.sk


ŠKOLENIE:  Školenia vodičov tzv. referentských vozidiel (do 3,5t)

Povinné školenie zo zákona. Každý zamestnávateľ na Slovensku je zo zákona č. 124/2006 Z.z. povinný zabezpečiť  každému svojmu zamestnancovi, ktorý vedie firemné vozidlo (alebo súkromné vozidlo na pracovnej ceste) s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, povinné školenie (alebo následné preškoľovanie vždy po 2 rokoch) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – teda v tomto prípade z technických a dopravných predpisov v rámci obsluhy, údržby a vedenia referentského vozidla.

Miesta realizácie: školiace strediská v Košiciach, Prešove a Sabinove,
Typ školenia: online školenie, zákonne povinné, výstupný test, osvedčenie
Študijné podklady: áno, online učebňa: >> prehľad predmetu REF
Trvanie školenia: online štúdium, individuálny časový rozsah,
Aktuálne termíny: dostupné nepretržite, na požiadanie,
Ceny školenia: 12 € / účastník, zľavy podľa počtu účastníkov
Prihlášky a informácie: Jaroslav Verlík, tel. 0948 203 003, email: info@jvscd.sk


SEMINÁR: Dopravná geografia a praktické plánovanie trás

Seminár pre vodičov v cestnej doprave a ostatných zamestnancov k problematike poznania a plánovania trás, cestnej siete, s ohľadom na geografické podmienky a kalkuláciu ekonomickej výhodnosti prepravy.

Miesta realizácie: školiace strediská v Košiciach, Prešove a Sabinove, alebo u vás
Typ školenia: kombinované (prezenčná + online zložka)
Trvanie školenia: 4 hodiny online štúdium (predpríprava) + 4 hodiny v učebni,
Aktuálne termíny: vypisujeme na úvodnej stránke portálu v pravom stĺpci alebo na požiadanie,
Podporné študijné podklady: áno, online učebňa: >> prehľad predmetu KKV
Ceny školenia: klienti JVSCD.sk – 28 €, neklienti JVSCD.sk – 58 € (ceny sú s DPH).
Prihlášky a informácie: Jaroslav Verlík, tel. 0948 203 003, email: info@jvscd.sk


SEMINÁR: Colná problematika v cestnej doprave

Seminár pre vodičov v cestnej doprave a ostatných zamestnancov k problematike colnej legislatívy a pomienok pri medzinárodnej preprave tovarov.

Miesta realizácie: školiace strediská v Košiciach, Prešove a Sabinove, alebo u vás
Typ školenia: kombinované (prezenčná + online zložka)
Trvanie školenia: 4 hodiny online štúdium (predpríprava) + 4 hodiny v učebni,
Aktuálne termíny: vypisujeme na úvodnej stránke portálu v pravom stĺpci alebo na požiadanie,
Podporné študijné podklady: áno, online učebňa: >> prehľad predmetu ESL
Ceny školenia: klienti JVSCD.sk – 28 €, neklienti JVSCD.sk – 58 € (ceny sú s DPH).
Prihlášky a informácie: Jaroslav Verlík, tel. 0948 203 003, email: info@jvscd.sk


Máte záuje o iné školenie v cestnej doprave? Kontaktujte nás:

Jaroslav Verlík,
produktový manažér
tel. 0948 203 003
info@jvscd.sk