PONUKA ODBORNÝCH ŠKOLENÍ V CESTNEJ DOPRAVE A LICENČNÝCH PRÍSTUPOV DO ONLINE UČEBNE

KÓD ŠKOLENIA

NÁZOV VZDELÁVACEJ AKTIVITY,
INFORMÁCIE
A POPIS

ŠTUDIJNÉ TÉMY,  PRIHLÁŠKA, OBJEDNÁVKA

FORMY ŠKOLENÍ A CERTIFIKÁCIÍ  / CENNÍKY
>> podrobné info o formách

klasické prezenčné
školenia v učebni

online školenia naživo s lektorom (esemináre cez internet)

elearning –
školenia
v online učebni (licenčné prístupy)

PCD

Školenie: Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave – osobná / nákladná:

  1. Okruh tém: Občianske právo, Obchodné právo, Daňové právo, Sociálne právo
  2. Okruh tém: Obchodné a finančné riadenie podniku, Prístup na trh
  3. Okruh tém: Technické normy a technické aspekty prevádzky, Bezpečnosť na cestách

Školenie pre pracovníkov v cestnej doprave – vedúcich dopravy a prevádzkovateľov v cestnej doprave – u ktorých sa vyžaduje udelenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie cestnej dopravy podľa Nariadenia EP a Rady č. 1071/2009 a Zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

>> Prehľad tém PCD (1. okruh)

>> Prehľad tém PCD (2. okruh)

>> Prehľad tém PCD (3. okruh)

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
148 €/ osoba

Online stretnutia
98 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – 1 predmet
144 € na 1 rok

Licenčný prístup do KOMPLET učebne: tabuľka nižšie

Individuálna osoba
36 € na 2 mes.

KKV

Kurzy KKV: Základný a pravidelný výcvik vodičov – osobná / nákladná doprava

  •  CIELE č.1: Zlepšenie racionáneho jazdného správania na základe bezpečnostných predpisov
  • CIELE č. 2: Uplatňovanie vnútroštátnych a medzinárodných predpisov
  • CIELE č. 3: Zdravie, cestná a enviromentálna bezpečnosť, služby, logistika

Podľa zákona č. 280/2006 Z.z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov a vyhlášky 44/2016 , sú vodiči povinní podrobiť sa základnej kvalifikácií alebo pravidelnému výcviku – na takzvanom kurze KKV. Povinnosť sa vzťahuje na: vodičov nákladnej dopravy, s vodičským oprávnením skupín C, C1, C+E, C1+E a vodičov vozidiel osobnej dopravy, s vodičským oprávnením sk. D, D1, D+E, D1+E.

>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 1)

>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 2)

>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 3)

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
168 €/ osoba

––-

Licenčný prístup pre firmy – 1 predmet
144 € na 1 rok

Licenčný prístup do KOMPLET učebne: tabuľka nižšie

Individuálna osoba
36 € na 2 mes.

ESL

Školenie: Sociálna legislatíva vodičov v cestnej doprave (odborné školenie pre vodičov v cestnej doprave nad 3,5t) podľa Nariadenia ES č. 561/2006

Odborné školenie k problematike organizácie pracovného času a dodržiavania tzv. sociálnej legislatívy vodičov v cestnej doprave podľa nariadení ES č. 561/2006 a č. 165/2014 a súvisiacou vnútroštátnou legislatívou zákonov SR č. 461/2007, 462/2007. Určené pre vodičov v cestnej doprave, vedúcich dopravy a ostatných zamestnancov v cestnej doprave, na ktorých sa vzťahuje príslušná legislatíva a povinnosti dodržiavať sociálnu legislatívu a správne používanie a ovládanie tachografov, alebo túto činnosť pre vodičov plánujú a pripravujú.

>> Prehľad tém ESL

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
68 €/ osoba

Online stretnutia
4
8 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – 1 predmet
144 € na 1 rok

Licenčný prístup do KOMPLET učebne: tabuľka nižšie

Individuálna osoba 24
 € na 2 mes.

TACH

Školenie: Obsluha a praktická práca s tachografmi priamo vo vozidle + inteligentné tachografy

Špecializačný praktický seminár pre vodičov v nákladnej a osobnej cestnej doprave k obsluhe tachografov podľa platnej legislatívy. Školenie prebieha priamo vo vozidle a na praktických ukážkach. Súčasťou školenia je aj prezentácia novej generácie tzv. inteligentných tachografov.

>> Prehľad tém ESL

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Sabinov
68 €/ osoba

–—

––-

CMR

Školenie: Prepravné zmluvy vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave a v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave podľa Dohovoru CMR

Školenie vodičov a pracovníkov v cestnej doprave k problematike prepravnej zmluvy vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave (podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka SR) aj medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (Dohovor CMR).

>> Prehľad tém CMR

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
68 €/ osoba

Online stretnutia
4
8 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – 1 predmet
144 € na 1 rok

Licenčný prístup do KOMPLET učebne: tabuľka nižšie

Individuálna osoba 24
 € na 2 mes.

NAKL

Školenie: Upínanie a zabezpečovanie nákladov v cestnej nákladnej doprave

Odborné školenie pre vodičov a ostatných zamestnancov k problematike správneho upínania a zabezpečovania nákladov v cestnej doprave, v súlade s platnou európskou legislatívou.

>> Prehľad tém NAKL

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
68 €/ osoba

Online stretnutia
4
8 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – 1 predmet
144 € na 1 rok

Licenčný prístup do KOMPLET učebne: tabuľka nižšie

Individuálna osoba 24
 € na 2 mes.

REF

Školenia zamestnancov -vodičov služobných tzv. referentských vozidiel (do 3,5t)

Povinné školenie zo zákona č. 124/2006 o BOZP. Každý zamestnávateľ na Slovensku je povinný zabezpečiť každému svojmu zamestnancovi, ktorý vedie firemné vozidlo (alebo súkromné vozidlo na pracovnej ceste) s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, povinné školenie (alebo následné preškoľovanie vždy po 2 rokoch) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – teda v tomto prípade z technických a dopravných predpisov v rámci obsluhy, údržby a vedenia referentského vozidla.

>> Prehľad tém REF

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov 28 €/ osoba

Online stretnutia
18
€/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – 1 predmet
144 € na 1 rok

Licenčný prístup do KOMPLET učebne: tabuľka nižšie

Individuálna osoba
12 € na 2 mes.

GEO

Školenie: Dopravná geografia a praktické plánovanie trás

Seminár pre vodičov v cestnej doprave a ostatných zamestnancov k problematike poznania a plánovania trás, cestnej siete, s ohľadom na geografické podmienky a kalkuláciu ekonomickej výhodnosti prepravy.

>> Prehľad tém KKV

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
68 €/ osoba

Online stretnutia
4
8 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – 1 predmet
144 € na 1 rok

Licenčný prístup do KOMPLET učebne: tabuľka nižšie

Individuálna osoba 24na 2 mes.

COL

Školenie: Colná problematika v cestnej doprave

Seminár pre vodičov v cestnej doprave a ostatných zamestnancov k problematike colnej legislatívy a podmienok pri medzinárodnej preprave tovarov.

>> Prehľad tém KKV

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
68 €/ osoba

Online stretnutia
4
8 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – 1 predmet
144 € na 1 rok

Licenčný prístup do KOMPLET učebne: tabuľka nižšie

Individuálna osoba 24
 € na 2 mes.

TAX

Certifikačné školenie vodičov a prevádzkovateľov taxislužieb, dispečingov a digitálnych zdieľaných platforiem

Odborné školenie je možné realizovať napríklad ako vstupné či priebežné školenie vodičov, ktoré by mala dobrovoľne zabezpečiť každá zodpovedná taxislužba pre svojich vodičov, aby mala určité vstupné podklady a vedela, koho posiela za svojimi zákazníkmi. Vodiči získajú dôležité vedomosti z legislatívy, bezpečnosti a zásad prepravy cestujúcich, povinností pri výkone svojej práce, plánovania trás, získavania dopravných informácií, poradenstva a pomoci cestujúcim, profiremného správania a obsluhy taxametra. V závere školenia vodiči absolvujú online test a v prípade získania dostatočného počtu bodov obdržia certifikát o úspešnom absolvovaní školenia.

>> Prehľad témm TAXI

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice
68 €/ osoba

Online stretnutia
4
8 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – 1 predmet
144 € na 1 rok

Licenčný prístup do KOMPLET učebne: tabuľka nižšie

Individuálna osoba 24
 € na 2 mes.

CEST

Školenie vodičov k cestným kontrolám – práva, povinnosti, postupy, modelové situácie

Prakticky zamerané školenie pre všetkých vodičov, ktorí sa chcú naučiť, ako sa účinne a efektívne brániť počas cestných kontrol. Spoznajte správne zásady a postupy pri priestupkových konaniach v cestnej doprave. Spoznajte svoje práva ale aj povinnosti a naučte sa efektívne brániť – plaťte nižšie a zároveň zákonné sankcie za svoje priestupky (samozrejme, ideálne je nepáchať priestupky vôbec, ale občas sa ,,zadarí”).

>> Prehľad tém CEST

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
68 €/ osoba

Online stretnutia
4
8 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – 1 predmet
144 € na 1 rok

Licenčný prístup do KOMPLET učebne: tabuľka nižšie

Individuálna osoba 24
 € na 2 mes.

TVV

Teórie vedenia vozidiel, Defenzívna a úsporná jazda, Ekošoférovanie

Tématické odborné školenia vodičov, zamerané na školenia, doškolenia a opakovacie školenia v oblasti správnych vodičských zručností a jazdných techník, s ohľadom na bezpečnú, ekologickú a úspornú jazdu, okolité podmienky, terén, technické špecifiká vozidiel a vodičské možnosti.

>> Prehľad tém TVV

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
68 €/ osoba

Online stretnutia
4
8 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – 1 predmet
144 € na 1 rok

Licenčný prístup do KOMPLET učebne: tabuľka nižšie

Individuálna osoba 12
 € na 2 mes.

BOZP

Školenia BOZP a PO

Vstupné a opakované zákonne povinné školenia zamestnancov v cestnej doprave k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany

>> Prehľad tém DALS

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
18 €/ osoba

Online stretnutia
16
€/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – 1 predmet
144 € na 1 rok

Licenčný prístup do KOMPLET učebne: tabuľka nižšie

Individuálna osoba 16
 € na 2 mes.

GDPR

Školenie GDPR

Školenie zamestnancov v cestnej doprave, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi na základe nariadenia GDPR

>> Prehľad tém DALS

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
18 €/ osoba

Online stretnutia
16
€/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – 1 predmet
144 € na 1 rok

Licenčný prístup do KOMPLET učebne: tabuľka nižšie

Individuálna osoba 16 € na 2 mes.

OSO

Školenie: Osobný rozvoj zamestnancov v cestnej doprave

Školenia osobného rozvoja, motivácie, komunikačných a sociálnych zručností, Certifikované testovanie zamestnancov a manažérov v cestnej doprave diagnotickou metodikou Hogan assessments – www.hoganassessments.com

>> Prehľad tém OSO

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice
ceny dohodou

Online stretnutia
ceny dohodou

Doplnkové štúdium v online učebni (v cene)

DIGI

Školenie: Digitálne zručnosti zamestnancov v cestnej doprave

Školenia zručností práce s PC a internetom, práca s Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook),

>> Prehľad tém DIGI

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice
ceny dohodou

Online stretnutia
ceny dohodou

Doplnkové štúdium v online učebni (v cene)

KOMPLET
ONLINE
UČEBŇA

!!! Ročný licenčný prístup do KOMPLET online učebne !!!

Pre trvalo učiace sa organizácie v cestnej doprave. Prístup do kompletných obsahov online učebne. Vhodné pre celoročný okamžitý prístup pre všetkých zamestnancov spoločnosti k vzdelávaniu a neobmedzenému používaniu.

>> Prehľad všetkých školení a tém v online učebni
>> Legislatívny spravodaj – v cene, bezplatný celoročný odber

Ceny ročných prístupov do komplet online učebne:

Mikropodnik (1-9 zamestancov): 240 € / rok
Malý podnik (10-24 zamestnancov): 330 € / rok
Stredný podnik (25-50 zamestnancov): 570 € / rok
Veľký podnik (nad 50 zamestnancov):  dohodou

>> Online prihláška / Objednávka

eAutoškola.sk – Prvá online učebňa pre autoškoly a školiace strediská KKV – licenčné prístupy do online učebne – firemné, individuálne:

Typ Licenčného prístupu Obsahy pre výuku
alebo prípravu na skúšky:
Typ / Ceny
Licencia / Prístup

M

kompletné online obsahy k výuke / príprave na skúšky pre tzv. malé skupiny: A, A1, AM, B, B1, BE
>> Pravidlá cest. premávky
>> Dopravné značky
>> Križovatky
>> Zásady bezp. jazdy A,B
>> Náuka o vozidle – A,B
>> Záverečné testy 1-35
>> Online učebnice
>> Zdravotnícka príprava
>> Legislatívna knižnica
>> Online objednávka
Online licenčný prístup pre autoškoly:
12 € / mesačne
t.j. 144 € / ročne
pre neobmedzený počet žiakov a inštruktorov počas celého roka


Online prístup pre súkromnú osobu:
16 € / 2 mesiace

Spojená
Licencia / Prístup

M + V + KKV

kompletné online obsahy k výuke / príprave na skúšky pre tzv. malé + veľké skupiny + kvalifikačná karta vodiča KKV: A, A1, AM, B, B1, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE, E, T, KKV:
>> Pravidlá cest. premávky
>> Dopravné značky
>> Križovatky
>> Zásady bezp. jazdy A,B,C,D,E,T
>> Náuka o vozidle – A,B,C,D,E,T
>> Záverečné testy 1-60
>> Online učebnice
>> Zdravotnícka príprava
>> Legislatívna knižnica
>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 1): Zlepšenie racionáneho jazdného správania na základe bezp. predpisov
>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 2): Uplatňovanie vnútroštátnych a medzinárodných predpisov
>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 3): Zdravie, cestná a enviromentálna bezpečnosť, služby, logistika
>> Online objednávka
Online licenčný prístup pre autoškoly a školiace strediská:
20 € / mesačne
t.j. 144 € / ročne
pre neobmedzený počet žiakov a inštruktorov počas celého roka


Online prístup pre súkromnú osobu:
28 € / 2 mesiace

Licencia / Prístup

KKV

kompletné online obsahy k výuke / príprave na skúšky k získaniu / predĺženiu kvalifikačnej karty vodiča KKV:

>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 1): Zlepšenie racionáneho jazdného správania na základe bezp. predpisov
>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 2): Uplatňovanie vnútroštátnych a medzinárodných predpisov
>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 3): Zdravie, cestná a enviromentálna bezpečnosť, služby, logistika
>> Online objednávka

Online licenčný prístup pre školiace strediská:
12 € / mesačne
t.j. 144 € / ročne
pre neobmedzený počet účastníkov a lektorov počas celého roka


Online prístup pre súkromnú osobu:
24 € / 2 mesiace

Autoškolák.sk – Lektorské kurzy a školenia pre inštruktorov autoškôl v digitálnom veku – licenčné prístupy do online učebne – firemné, individuálne:

ONLINE
Licencia / Prístup

INST

cvičné testy k príprave inštruktorov AŠ na inštruktorské skúšky – pre základné aj
doškoľovacie kurzy inštruktorov – IK a DKI
>> Prehľad tém
>> Online objednávka
Online prístup pre súkromnú osobu:

24 € / 3 mesiace

INST LEK

lektorské kurzy a školenia pre inštruktorov autoškôl v digitálnom veku
>> Prehľad tém
>> Online prihláška
Prezenčné školenie –  školiace stredisko:
78 €

CUSTOM

školenia a online prístupy na mieru – pre autoškoly, školiace strediská, jednotlivcov…
INFO: 0948 203 003, info@jvscd.sk
dohodou

Potrebujete poradiť?
INFOLINKA: 0948 203 003
EMAIL: info@jvscd.sk