PONUKA ODBORNÝCH ŠKOLENÍ V CESTNEJ DOPRAVE A LICENČNÝCH PRÍSTUPOV DO ONLINE UČEBNE

KÓD ŠKOLENIA

INFORMÁCIE A POPIS

ŠTUDIJNÉ TÉMY,  PRIHLÁŠKA, OBJEDNÁVKA

FORMY ŠKOLENÍ A CERTIFIKÁCIÍ  / CENNÍKY
>> podrobné info o formách

klasické prezenčné
školenia v učebni

online školenia naživo s lektorom (esemináre cez internet)

elearning –
školenia
v online učebni (licenčné prístupy)

PCD

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave – osobná / nákladná:

  1. Okruh tém: Občianske právo, Obchodné právo, Daňové právo, Sociálne právo
  2. Okruh tém: Obchodné a finančné riadenie podniku, Prístup na trh
  3. Okruh tém: Technické normy a technické aspekty prevádzky, Bezpečnosť na cestách

Školenie pre pracovníkov v cestnej doprave, u ktorých sa vyžaduje udelenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie cestnej dopravy podľa Nariadenia EP a Rady č. 1071/2009 a Zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

>> Prehľad tém PCD (1. okruh)

>> Prehľad tém PCD (2. okruh)

>> Prehľad tém PCD (3. okruh)

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
148 €/ osoba

Online stretnutia
98 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy
144 € na 1 rok

Individuálna osoba
36 € na 2 mes.

KKV

Základný a pravidelný výcvik vodičov – kurzy KKV – osobná / nákladná doprava

  •  CIELE č.1: Zlepšenie racionáneho jazdného správania na základe bezpečnostných predpisov
  • CIELE č. 2: Uplatňovanie vnútroštátnych a medzinárodných predpisov
  • CIELE č. 3: Zdravie, cestná a enviromentálna bezpečnosť, služby, logistika

Podľa zákona č. 280/2006 Z.z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov a vyhlášky 44/2016 , sú vodiči povinní podrobiť sa základnej kvalifikácií alebo pravidelnému výcviku – na takzvanom kurze KKV. Povinnosť sa vzťahuje na: vodičov nákladnej dopravy, s vodičským oprávnením skupín C, C1, C+E, C1+E a vodičov vozidiel osobnej dopravy, s vodičským oprávnením sk. D, D1, D+E, D1+E.

>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 1)

>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 2)

>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 3)

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Prešov
148 €/ osoba

––-

Licenčný prístup pre firmy
144 € na 1 rok

Individuálna osoba
36 € na 2 mes.

ESL

Sociálna legislatíva vodičov v cestnej doprave (odborné školenie pre vodičov v cestnej doprave nad 3,5t)

Odborné školenie k problematike organizácie pracovného času a dodržiavania tzv. sociálnej legislatívy vodičov v cestnej doprave podľa nariadení ES č. 561/2006 a č. 165/2014 a súvisiacou vnútroštátnou legislatívou zákonov SR č. 461/2007, 462/2007. Určené pre vodičov v cestnej doprave, vedúcich dopravy a ostatných zamestnancov v cestnej doprave, na ktorých sa vzťahuje príslušná legislatíva a povinnosti dodržiavať sociálnu legislatívu a správne používanie a ovládanie tachografov, alebo túto činnosť pre vodičov plánujú a pripravujú.

>> Prehľad tém ESL

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
68 €/ osoba

Online stretnutia
4
8 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy
144 € na 1 rok

Individuálna osoba 24
 € na 2 mes.

TACH

Obsluha a praktická práca s tachografmi priamo vo vozidle + inteligentné tachografy

Špecializačný praktický seminár pre vodičov v nákladnej a osobnej cestnej doprave k obsluhe tachografov podľa platnej legislatívy. Školenie prebieha priamo vo vozidle a na praktických ukážkach. Súčasťou školenia je aj prezentácia novej generácie tzv. inteligentných tachografov.

>> Prehľad tém ESL

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Sabinov
68 €/ osoba

–—

––-

CMR

Školenie – Dohovor CMR

Školenie pre pracovníkov v cestnej doprave k problematike prepravenj zmluvy v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave – Dohovor CMR.

>> Prehľad tém PCD

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
68 €/ osoba

Online stretnutia
4
8 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy
144 € na 1 rok

Individuálna osoba
24 € na 2 mes.

NAKL

Upínanie a zabezpečovanie nákladov v cestnej nákladnej doprave

Odborné školenie pre vodičov a ostatných zamestnancov k problematike správneho upínania a zabezpečovania nákladov v cestnej doprave, v súlade s platnou európskou legislatívou.

>> Prehľad tém NAKL

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
68 €/ osoba

Online stretnutia
4
8 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy
144 € na 1 rok

Individuálna osoba
24 € na 2 mes.

REF

Školenia zamestnancov -vodičov tzv. referentských vozidiel (do 3,5t)

Povinné školenie zo zákona č. 124/2006 o BOZP. Každý zamestnávateľ na Slovensku je povinný zabezpečiť každému svojmu zamestnancovi, ktorý vedie firemné vozidlo (alebo súkromné vozidlo na pracovnej ceste) s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, povinné školenie (alebo následné preškoľovanie vždy po 2 rokoch) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – teda v tomto prípade z technických a dopravných predpisov v rámci obsluhy, údržby a vedenia referentského vozidla.

>> Prehľad tém REF

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov 28 €/ osoba

Online stretnutia
18
€/ osoba

Licenčný prístup pre firmy
144 € na 1 rok

Individuálna osoba 12

GEO

Dopravná geografia a praktické plánovanie trás

Seminár pre vodičov v cestnej doprave a ostatných zamestnancov k problematike poznania a plánovania trás, cestnej siete, s ohľadom na geografické podmienky a kalkuláciu ekonomickej výhodnosti prepravy.

>> Prehľad tém KKV

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
68 €/ osoba

Online stretnutia
4
8 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy
144 € na 1 rok

Individuálna osoba
24 € na 2 mes.

COL

Colná problematika v cestnej doprave

Seminár pre vodičov v cestnej doprave a ostatných zamestnancov k problematike colnej legislatívy a podmienok pri medzinárodnej preprave tovarov.

>> Prehľad tém KKV

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
68 €/ osoba

Online stretnutia
4
8 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy
144 € na 1 rok

Individuálna osoba
24 € na 2 mes.

TAX

Školenie vodičov taxislužieb, dispečingov a zdieľaných platforiem

Odborné školenie je možné realizovať napríklad ako vstupné či priebežné školenie vodičov, ktoré by mala dobrovoľne zabezpečiť každá zodpovedná taxislužba pre svojich vodičov, aby mala určité vstupné podklady a vedela, koho posiela za svojimi zákazníkmi. Vodiči získajú dôležité vedomosti z legislatívy, bezpečnosti a zásad prepravy cestujúcich, povinností pri výkone svojej práce, plánovania trás, získavania dopravných informácií, poradenstva a pomoci cestujúcim, profiremného správania a obsluhy taxametra. V závere školenia vodiči absolvujú online test a v prípade získania dostatočného počtu bodov obdržia certifikát o úspešnom absolvovaní školenia.

>> Prehľad témm TAXI

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice
68 €/ osoba

Online stretnutia
4
8 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy
144 € na 1 rok

Individuálna osoba
24 € na 2 mes.

CEST

Školenie vodičov k cestným kontrolám – práva, povinnosti, postupy, modelové situácie

Prakticky zamerané školenie pre všetkých vodičov, ktorí sa chcú naučiť, ako sa účinne a efektívne brániť počas cestných kontrol. Spoznajte správne zásady a postupy pri priestupkových konaniach v cestnej doprave. Spoznajte svoje práva ale aj povinnosti a naučte sa efektívne brániť – plaťte nižšie a zároveň zákonné sankcie za svoje priestupky (samozrejme, ideálne je nepáchať priestupky vôbec, ale občas sa ,,zadarí”).

>> Prehľad tém CEST

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
68 €/ osoba

Online stretnutia
4
8 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy
144 € na 1 rok

Individuálna osoba
24 € na 2 mes.

TVV

Teórie vedenia vozidiel, Defenzívna a úsporná jazda, Ekošoférovanie

Tématické odborné školenia vodičov, zamerané na školenia, doškolenia a opakovacie školenia v oblasti správnych vodičských zručností a jazdných techník, s ohľadom na bezpečnú, ekologickú a úspornú jazdu, okolité podmienky, terén, technické špecifiká vozidiel a vodičské možnosti.

>> Prehľad tém TVV

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
68 €/ osoba

Online stretnutia
4
8 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy
144 € na 1 rok

Individuálna osoba
24 € na 2 mes.

BOZP

Školenia BOZP a PO

Vstupné a opakované zákonne povinné školenia zamestnancov v cestnej doprave k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany

>> Prehľad tém DALS

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
18 €/ osoba

Online stretnutia
16
€/ osoba

Licenčný prístup pre firmy
144 € na 1 rok

Individuálna osoba 16

GDPR

Školenie GDPR

Školenie zamestnancov v cestnej doprave, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi na základe nariadenia GDPR

>> Prehľad tém DALS

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
18 €/ osoba

Online stretnutia
16
€/ osoba

Licenčný prístup pre firmy
144 € na 1 rok

Individuálna osoba 16na 2 mes.

OSO

Osobný rozvoj zamestnancov v cestnej doprave

Školenia osobného rozvoja, motivácie, komunikačných a sociálnych zručností, Certifikované testovanie osôb

>> Prehľad tém OSO

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice
ceny dohodou

Online stretnutia
ceny dohodou

Doplnkové štúdium v online učebni (v cene)

DIGI

Digitálne zručnosti zamestnancov v cestnej doprave

Školenia zručností práce s PC a internetom, práca s Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook),

>> Prehľad tém DIGI

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice
ceny dohodou

Online stretnutia
ceny dohodou

Doplnkové štúdium v online učebni (v cene)

KOMPLET
ONLINE
UČEBŇA

Ročný licenčný prístup

Prístup do kompletných obsahov online učebne. Vhodné pre celoročný okamžitý prístup pre všetkých zamestnancov spoločnosti k vzdelávaniu a neobmedzenému používaniu.

>> Prehľad všetkých školení a tém v online učebni
>> Legislatívny spravodaj – v cene, bezplatný odber

Ceny ročných prístupov do komplet online učebne:

Mikropodnik (1-9 zamestancov): 240 € / rok
Malý podnik (10-49 zamestnancov): 330 € / rok
Stredný podnik (50-250 zamestnancov): 570 € / rok
Veľký podnik (nad 250 zamestnancov):  dohodou

>> Online prihláška / Objednávka

CUSTOM

Školenia na mieru

Ľubovoľné kombinácie školení na mieru, Licencie a prístupy na mieru

Ceny a organizačné aspekty DOHODOU, tel. 0948 203 003, email: info@jvscd.sk

>> Prehľad všetkých školení a tém

eAutoškola.sk – Prvá online učebňa pre autoškoly a školiace strediská KKV – licenčné prístupy do online učebne – firemné, individuálne:

Typ Licenčného prístupu Obsahy pre výuku
alebo prípravu na skúšky:
Typ / Ceny
Licencia / Prístup

M

kompletné online obsahy k výuke / príprave na skúšky pre tzv. malé skupiny: A, A1, AM, B, B1, BE
>> Pravidlá cest. premávky
>> Dopravné značky
>> Križovatky
>> Zásady bezp. jazdy A,B
>> Náuka o vozidle – A,B
>> Záverečné testy 1-35
>> Online učebnice
>> Zdravotnícka príprava
>> Legislatívna knižnica
>> Online objednávka
Online licenčný prístup pre autoškoly:
12 € / mesačne
t.j. 144 € / ročne
pre neobmedzený počet žiakov a inštruktorov počas celého roka


Online prístup pre súkromnú osobu:
16 € / 2 mesiace

Spojená
Licencia / Prístup

M + V + KKV

kompletné online obsahy k výuke / príprave na skúšky pre tzv. malé + veľké skupiny + kvalifikačná karta vodiča KKV: A, A1, AM, B, B1, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE, E, T, KKV:
>> Pravidlá cest. premávky
>> Dopravné značky
>> Križovatky
>> Zásady bezp. jazdy A,B,C,D,E,T
>> Náuka o vozidle – A,B,C,D,E,T
>> Záverečné testy 1-60
>> Online učebnice
>> Zdravotnícka príprava
>> Legislatívna knižnica
>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 1): Zlepšenie racionáneho jazdného správania na základe bezp. predpisov
>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 2): Uplatňovanie vnútroštátnych a medzinárodných predpisov
>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 3): Zdravie, cestná a enviromentálna bezpečnosť, služby, logistika
>> Online objednávka
Online licenčný prístup pre autoškoly a školiace strediská:
20 € / mesačne
t.j. 144 € / ročne
pre neobmedzený počet žiakov a inštruktorov počas celého roka


Online prístup pre súkromnú osobu:
28 € / 2 mesiace

Licencia / Prístup

KKV

kompletné online obsahy k výuke / príprave na skúšky k získaniu / predĺženiu kvalifikačnej karty vodiča KKV:

>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 1): Zlepšenie racionáneho jazdného správania na základe bezp. predpisov
>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 2): Uplatňovanie vnútroštátnych a medzinárodných predpisov
>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 3): Zdravie, cestná a enviromentálna bezpečnosť, služby, logistika
>> Online objednávka

Online licenčný prístup pre školiace strediská:
12 € / mesačne
t.j. 144 € / ročne
pre neobmedzený počet účastníkov a lektorov počas celého roka


Online prístup pre súkromnú osobu:
24 € / 2 mesiace

Autoškolák.sk – Lektorské kurzy a školenia pre inštruktorov autoškôl v digitálnom veku – licenčné prístupy do online učebne – firemné, individuálne:

ONLINE
Licencia / Prístup

INST

cvičné testy k príprave inštruktorov AŠ na inštruktorské skúšky – pre základné aj
doškoľovacie kurzy inštruktorov – IK a DKI
>> Prehľad tém
>> Online objednávka
Online prístup pre súkromnú osobu:

24 € / 3 mesiace

INST LEK

lektorské kurzy a školenia pre inštruktorov autoškôl v digitálnom veku
>> Prehľad tém
>> Online prihláška
Prezenčné školenie –  školiace stredisko:
78 €

CUSTOM

školenia a online prístupy na mieru – pre autoškoly, školiace strediská, jednotlivcov…
INFO: 0948 203 003, info@jvscd.sk
dohodou

Potrebujete poradiť?
INFOLINKA: 0948 203 003
EMAIL: info@jvscd.sk