Vážení učitelia, v prípade že ste si dali aktivovať žiacke kontá, aby ste mohli svedomito realizovať dištančné vzdelávanie a dohliadať a spravovať študijné aktivity žiakov vašej autoškoly, postupujte pri správe a riadení výučby takto:

 • Pre prihlásenie sa do online učebne kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa v hlavnom menu. Použite prihlasovací mail a pridelené heslo.

 • po prihlásení sa do učiteľského konta odteraz vidíte vľavo hore možnosť kliknúť na tlačidlo JVSCD.sk 2021 – NÁSTENKA – kliknite naň.

 • Zobrazí sa okno správy vašich žiakov – sekcia Groups :

 • Všetky záznamy o študijných aktivitách nájdete v položkách sekcie Tin Canny Reporting:

  • v časti Course report – súhrnné záznamy aktivít vašej skupiny k jednotlivých výučbových aplikáciách,
  • v časti User Report – záznamy aktivít jednotlivých žiakov,
  • v časti Tin Cann Reporting – možnosť filtrovať si rôzne kombinované záznamy (sekcia Tin Can Reporting). v
  • v sekcii xAPI Quiz Report si môžete prehliadať podrobné záznamy absolvovaných testov vašej skupiny

Jednotlivé záznamy v sekciách Course report, User report a xAPI Quiz Report obsahujú ďalšie položky na zobrazenie ešte podrobnejších detailov záznamov o dištančných študijných aktivitách žiakov vašej autoškoly (See details).

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať!

info@jvscd.sk
tel. 0948 203 003