OZNAM | Aplikácia s praktickými príkladmi k sociálnej legislatíve

Vážení klienti, v priebehu niekoľkých dní sfinišujeme a uverejníme úplne novú aplikáciu v online učebni s názvom SOCIÁLNA LEGISLATÍVA: Praktické príklady. Pôjde o rozšírenie aktuálne dostupných legislatívnych obsahov k zákonu SR 462/2007 a ES 561/2006 o pracovnom čase vodičov v cestnej doprave.

Nová aplikácia nadväzuje na legislatívnu teóriu a obsahuje rozšírenia tejto témy formou názorných praktických príkladov rozvrhu dôb vedenia vozidla, prestávok, odpočinkov a inej práce, ďalej plánovanie jázd a pod. Zároveň v nej nájdete opakovacie otázky a odpovede, a test vedomostí. Veríme, že nová aplikácia k sociálnej legislatíve ešte viac rozšíri dostupné obsahy a spestrí výuku.

Jaroslav Verlík