ONLINE UČEBŇA| Aktualizovali sme zákon č. 56/2012 novelou k 1.4.2019

Vážení majitelia školiacich stredísk KKV, oznamujeme vám, že dnešným dňom je v našej online učebni plne aktualizovaná verzia zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, s účinnosťou od 1. apríla 2019. Ide konkrétne o zmeny v: 

V tomto predmete zároveň došlo k menšiemu premenovaniu troch výukových aplikácií k zákonu 56/2012 – doplnili sme do ich názvov aj konkrétne paragrafy, aby ste sa odteraz ešte lepšie orientovali, v ktorej aplikácii sú ktoré obsahy. Nazývajú sa odteraz takto: 

>> ZÁKON č. 56/2012: ÚVOD, ZÁKLADNÉ POJMY: §1 Predmet zákona, §2 Druhy cestnej dopravy, §3 Dopravca, §4 Prepravný poriadok, §7 Všeobecné povinnosti dopravcu, §23 Povinnosti iných osôb, §31 Povolenia v medzinárodnej doprave, §33 Kabotážna preprava

>> ZÁKON č. 56/2012: PREPRAVA OSOB A BATOŽINY: §8 Druhy osobnej dopravy, §9 Pravidelná, §24 Osobitná, §25 Príležitostná, §10 Dopravné licencie, §11-12 Povinnosti a právomoci dopravcu, §13-14 Povinnosti a práva cestujúcich, §15-16 Cestovný poriadok, §17 Tarifa

>> ZÁKON č. 56/2012: PREPRAVA NEBEZPEČNÝCH VECÍ PODĽA DOHODY ADR: §34 Preprava nebezpečných vecí – Úvod do ADR, §35 Povinnosti účastníkov prepravy NV, §36 Bezpečnostný poradca, §37 Školenie a skúšky, §38-39 Kontroly na cestách. 

V nasledujúcom týždni aktualizujeme zmeny aj v záverečných otázkach a odpovediach v tom istom predmete.