Nákladná doprava bez započítania výučby na získanie vodičského oprávnenia

Pravidlený výcvik

Základná kvalifikácia

Zrýchlená základná kvalifikácia

Rozdielová základná kvalifikácia

Zrýchlená rozdielová základná kvalifikácia

Nákladná doprava so započítaním výučby na získanie vodičského oprávnenia

Zrýchlená základná kvalifikácia – kurzy VO C1, C

Zrýchlená rozdielová základná kvalifikácia  – kurzy VO C1, C

Zrýchlená základná kvalifikácia   – kurzy VO C1E, CE

Zrýchlená rozdielová základná kvalifikácia    – kurzy VO C1E, CE

Osobná doprava bez započítania výučby na získanie vodičského oprávnenia

Pravidlený výcvik

Základná kvalifikácia

Zrýchlená základná kvalifikácia

Rozdielová základná kvalifikácia

Zrýchlená rozdielová základná kvalifikácia

Osobná doprava so započítaním výučby na získanie vodičského oprávnenia

Zrýchlená základná kvalifikácia – kurzy VO D1, D

Zrýchlená rozdielová základná kvalifikácia  – kurzy VO D1, D

Zrýchlená základná kvalifikácia   – kurzy VO D1E, DE

Zrýchlená rozdielová základná kvalifikácia    – kurzy VO D1E, DE