O projekte – ako to funguje

JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave – je na Slovensku prvý komplexný odborný vzdelávací portál, poskytujúci rozsiahle vzdelávacie obsahy a inovatívne vzdelávacie služby pre všetky oblasti cestnej dopravy.

Vzdelávací systém JVSCD.sk stojí na dvoch základných pilieroch:

Systém školení JVSCD.sk – naše jedinečné know-how

Klasické odborné školenia v cestnej doprave a Online školenia / Služby online učebne sme premyslene skombinovali a zostrojili jedinečný školiaci a vzdelávací systém (know-how), pomocou ktorého dokážeme vytvárať nové generácie moderných a efektívnych vzdelávacích aktivít formou tzv. kombinovaného vzdelávania – teda jednak klasických prezenčných školiacich stretnutí v učebni a zároveň online štúdia účastníkov školení v online učebni. Máme na to overené postupy, ktoré vzišli z našich takmer 20-ročných skúseností s digitálnym aj prezenčným vzdelávaním a ich kombináciami.

Možnosti používania systému JVSCD.sk

 1. Pomocou systému JVSCD.sk realizujeme jednak naše vlastné ODBORNÉ ŠKOLENIA PRE NAŠICH KONCOVÝCH KLIENTOV – dopravné spoločnosti. Ide najmä o jednorázové aj pravidelné školenia, preškoľovania, inovačné, aktualizačné, tématické školenia, či systémy trvalých celoročných školení. >> Ponuka odborných školení v cestnej doprave, >> Prehľad obsahov online učebne, >> Spôsoby realizácie odborných školení systémom JVSCD.sk
 2. Systém JVSCD.sk ponúkame aj PRE PARTNERSKÉ ŠKOLIACE STREDISKÁ a dopravné spoločnosti s internými školiacimi strediskami. Staňte sa našim partnerom. Požiadajte o registráciu do systému JVSCD.sk ako partnerské školiace stredisko a inovujte svoje kurzy a školenia! Zaškolíme vás a zapracujeme aj vaše vlastné učebné podklady (formou vašich vlastných súkromných predmetov) v online systéme. Stanete sa digitálnou vzdelávacou inštitúciou.  >> Prehľad obsahov online učebne, >> Spôsoby realizácie odborných školení systémom JVSCD.sk   >>Žiadosť o ďalšie info, konzultácie, cenovú ponuku >>Naše školiace strediská – Pridajte sa!
 3. Do tretice, k systému JVSCD.sk ponúkame aj samostatné DIŠTANČNÉ LICENČNÉ PRÍSTUPY DO ONLINE UČEBNE, ktorá vám môže slúžiť aj úplne nezávislo od nás – vhodné najmä pre autoškoly, školiace strediská KKV, či individuálnym osobám k príprave na skúšky rôznych odborných spôsobilostí v cestnej doprave. Poskytneme vám zvolený licenčný prístup a organizujte si vzdelávanie sami, ako len chcete,  >>Prehľad obsahov online učebne,  >>Ponuka licenčných prístupov do online učebne,  >>Objednávka licenčného prístupu

Výhody systému vzdelávania s JVSCD.sk

 • ŽIJEME V DIGITÁLNEJ DOBE – Vzdelávanie s JVSCD.sk je časovo aj organizačne omnoho efektívnejšie, pretože kombinujeme klasické prezenčné stretnutia s online štúdiom – zamestnanci tak omnoho menej chýbajú v zamestnaní a spoločnosti šetria prostriedky nielen na mzdy, ale aj ubytovanie, cestovanie na školenia atď.
 • KONCEPT tzv. TRVALO UČIACICH SA ORGANIZÁCIÍ – Cestnú dopravu čakajú obrovské zmeny a výzvy. Naše kombinované programy umožňujú okrem jednorázových aktivít nastaviť v dopravných spoločnostiach aj tzv. trvalo udržateľné a systematické vzdelávanie a celoročný prístup k nemu – kedykoľvek, kdekoľvek, pre kohokoľvek. Ide teda nielen o jednorázové odborné školenia, ale aj priebežné či dokonca celoročné vzdelávacie aktivity, školenia, testovania a pod.
 • VARIABILITA – spôsoby výučby sú variabilné a interaktívne – poskytujú tak omnoho pestrejšie, aktívnejšie a atraktívnejšie formy výuky než tradičné a často statické prezenčné školenia,
 • MODULARITA – obsahy aj vzdelávací systém majú jednotný vzhľad a ovládanie, čo umožňuje maximálne ich variovať a vytvárať tak aj dodatočné riešenia (vlastnê výukové predmety) pre klientov priamo na mieru,
 • DIGITÁLNE ZRUČNOSTI – okrem odborných vedomostí si účastníci kombinovaných vzdelávacích programov popritom budujú aj schopnosti samostatnej práce a štúdia, budujú si digitálne zručnosti a učia sa celoživotne učiť -:) Obsahovou súčasťou JVSCD.sk sú aj predmety a témy k osobnému rozvoju účastníkov, digitálnym zručnostiam, ostatným zákonným povinným školeniam a pod.
 • EKONOMICKÉ ASPEKTY: S JVSCD.sk môžete ročne ušetriť rádovo aj niekoľkonásobne viac finančných prostriedkov, vynaložených na vzdelávanie, než doposiaľ.

Klientmi portálu sú najmä:

FIREMNÍ KLIENTI

 • dopravné spoločnosti – prevádzkovatelia v osobnej aj nákladnej cestnej doprave – k jednorázovým, priebežným, alebo celoročným odborným školeniam / preškoleniam / testovaniam,
 • profesné organizácie a združenia v cestnej doprave,
 • školiace a výcvikové strediská v cestnej doprave – k príprave a realizácii vlastných kombinovaných odborných školení s našim know-how (zaškolíme),
 • autoškoly (online učebňa ako učebná pomôcka k prednáškovej projekcii v učebniach k vodičským kurzom všetkých skupín a ku kurzom KKV),
 • odborné aj všeobecné školy a organizácie (online učebňa ako učebná pomôcka k dopravnej výchove a rôznym školeniam s cestnou problematikou),

INDIVIDUÁLNI KLIENTI

 • vodiči z povolania – účastníci kurzov k získaniu alebo predĺženiu tzv. kvalifikačnej karty vodiča (kurzy KKV),
 • osoby pripravujúce sa na skúšky odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy alebo prevádzkovateľa v cestnej doprave – v osobnej autobusovej alebo nákladnej doprave,
 • žiaci autoškôl (online učebňa ako učebná pomôcka pre individuálne samoštúdium, do PC, mobilov a tabletov na doma),
 • inštruktori autoškôl (online učebňa ako učebná pomôcka k príprave na inštruktorske skúšky a doškoľovacie kurzy inštruktorov),
 • samostatne pracujúci odborní lektori v cestnej doprave – k rozšíreniu, modernizovaniu, digitalizácii a efektivizovaniu ich vlastných vzdelávacích aktivít,

V prípade, že potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať!

Jaroslav Verlík, produktový manažér
tel. 0948 203 003
info@jvscd.sk
www.jvscd.sk

Poznámka:  Portál JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave zastrešuje aj užšie špecializované portály eAutoškola.sk (online učebňa pre autoškoly), Autoškolák.sk (profesný portál pre inštruktorov autoškôl) a Veterány.EU (najčítanejši spravodajský portál o veteránoch a podujatich s historickou dopravnou technikou v SR a ČR).