O projekte

eDOPRAVCA.sk je na Slovensku prvý komplexný odborný vzdelávací portál, poskytujúci rozsiahle vzdelávacie obsahy a inovatívne vzdelávacie služby pre cestných dopravcov. Vzdelávací systém eDOPRAVCA.sk ponúka tieto spôsoby realizácie odborných a certifikačných školení:

 1. Klasické PREZENČNÉ ŠKOLENIA V UČEBNI – realizované v našom školiacom stredisku v Košiciach alebo u klienta na firme,
 2. Inovatívne ONLINE ŠKOLENIA NAŽIVO S LEKTOROM (esemináre na diaľku, cez internet), ktoré prinášajú množstvo výhod pre vzdelávaných, šetria čas,peniaze a skryté náklady,
 3. Samostatné ONLINE ŠKOLENIA DIŠTANČNE V ONLINE UČEBNI (elearning) formou licenčných prístupov do našej online učebne, ktorá je robustným zásobníkom vyše tristosedemdesiatich hotových odborných online kurzov – tie je možné ľubovoľne zoraďovať, v ucelenom vzdelávacom a testovacom systéme, so správou riadenia a výučby,
 4. Odborné TESTOVANIA A CERTIFIKÁCIE – dynamický spôsob zisťovania a overovania vedomostí, znalostí a skúseností účastníkov testovania,výstupom sú certifikačné osvedčenia, alebo odporúčací vzdelávací plán,
 5. KOMBINOVANÉ ŠKOLENIA – využívajú  ľubovoľnú kombináciu všetkých štyroch vyššie spomínaných metód, podľa zadania, potrieb a možností klienta.

eDOPRAVCA.sk zároveň vydáva aj rovnomenný LEGISLATÍVNY A INFORMAČNÝ SPRAVODAJ – pravidelné aktuálne informácie o legislatívnych zmenách, novelách, vyhláškach a povinnostiach v cestnej doprave, aktualizáciách v online učebni, ako aj výber odborných článkov z internetu  – bezplatný odber Spravodaja pre dopravné spoločnosti, školiace strediská, autoškoly a taxislužby (našich klientov)

> Ponuka odborných školení v cestnej doprave a licenčných prístupov do online učebne
>> Formy školení a vzdelávania
>> Prehľad obsahov online učebne
>>Prihláška / Objednávka školenia
>> Legislatívny spravodaj – odber noviniek

Výhody systému vzdelávania s eDOPRAVCA.sk

 • ŽIJEME V DIGITÁLNEJ DOBE – Vzdelávanie s eDOPRAVCA.sk je časovo aj organizačne omnoho efektívnejšie, pretože kombinujeme klasické prezenčné stretnutia s online štúdiom – zamestnanci tak omnoho menej chýbajú v zamestnaní a spoločnosti šetria prostriedky nielen na mzdy, ale aj ubytovanie, cestovanie na školenia atď.
 • KONCEPT tzv. TRVALO UČIACICH SA ORGANIZÁCIÍ – Cestnú dopravu čakajú obrovské zmeny a výzvy. Naše kombinované programy umožňujú okrem jednorázových aktivít nastaviť v dopravných spoločnostiach aj tzv. trvalo udržateľné a systematické vzdelávanie a celoročný prístup k nemu – kedykoľvek, kdekoľvek, pre kohokoľvek. Ide teda nielen o jednorázové odborné školenia, ale aj priebežné či dokonca celoročné vzdelávacie aktivity, školenia, testovania a pod.
 • VARIABILITA – spôsoby výučby sú variabilné a interaktívne – poskytujú tak omnoho pestrejšie, aktívnejšie a atraktívnejšie formy výuky než tradičné a často statické prezenčné školenia,
 • MODULARITA – obsahy aj vzdelávací systém majú jednotný vzhľad a ovládanie, čo umožňuje maximálne ich variovať a vytvárať tak aj dodatočné riešenia (vlastnê výukové predmety) pre klientov priamo na mieru,
 • DIGITÁLNE ZRUČNOSTI – okrem odborných vedomostí si účastníci kombinovaných vzdelávacích programov popritom budujú aj schopnosti samostatnej práce a štúdia, budujú si digitálne zručnosti a učia sa celoživotne učiť -:) Obsahovou súčasťou JVSCD.sk sú aj predmety a témy k osobnému rozvoju účastníkov, digitálnym zručnostiam, ostatným zákonným povinným školeniam a pod.
 • EKONOMICKÉ ASPEKTY: S JVSCD.sk môžete ročne ušetriť rádovo aj niekoľkonásobne viac finančných prostriedkov, vynaložených na vzdelávanie, než doposiaľ.

Klientmi portálu sú najmä:

FIREMNÍ KLIENTI

 • dopravné spoločnosti – prevádzkovatelia v osobnej aj nákladnej cestnej doprave – k jednorázovým, priebežným, alebo celoročným odborným školeniam / preškoleniam / testovaniam,
 • profesné organizácie a združenia v cestnej doprave,
 • školiace a výcvikové strediská v cestnej doprave – k príprave a realizácii vlastných kombinovaných odborných školení s našou online učebňou (zaškolíme),
 • autoškoly (online učebňa ako učebná pomôcka k prednáškovej projekcii v učebniach k vodičským kurzom všetkých skupín a ku kurzom KKV),
 • odborné aj všeobecné školy a organizácie (online učebňa ako učebná pomôcka k dopravnej výchove a rôznym školeniam s cestnou problematikou),

INDIVIDUÁLNI KLIENTI

 • vodiči z povolania – účastníci kurzov k získaniu alebo predĺženiu tzv. kvalifikačnej karty vodiča (kurzy KKV),
 • osoby pripravujúce sa na skúšky odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy alebo prevádzkovateľa v cestnej doprave – v osobnej autobusovej alebo nákladnej doprave,
 • žiaci autoškôl (online učebňa ako učebná pomôcka pre individuálne samoštúdium, do PC, mobilov a tabletov na doma),
 • inštruktori autoškôl (online učebňa ako učebná pomôcka k príprave na inštruktorske skúšky a doškoľovacie kurzy inštruktorov),
 • samostatne pracujúci odborní lektori v cestnej doprave – k rozšíreniu, modernizovaniu, digitalizácii a efektivizovaniu ich vlastných vzdelávacích aktivít,

V prípade, že potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať!

Jaroslav Verlík, produktový manažér
tel. 0948 203 003
info@jvscd.sk
www.jvscd.sk

Poznámka:  Portál eDOPRAVCA.sk je súčasťou našej komplexnej projektovej koncepcie tzv. Jednotného vzdelávacieho systému v cestnej doprave, ktorá zastrešuje špecializované portály: eDOPRAVCA.sk (Odborné kurzy, školenia a semináre pre cestných dopravcov), eVODIČ.sk (portál pre začínajúcich a profesionálnych vodičov z povolania), eAUTOŠKOLA.sk (online učebňa pre autoškoly a školiace strediská KKV), Autoškolák.sk (profesný portál pre inštruktorov autoškôl) a VETERÁNY.EU (najčítanejši spravodajský portál o veteránoch a podujatich s historickou dopravnou technikou v SR a ČR).