eDOPRAVCA.sk je na Slovensku prvý komplexný odborný vzdelávací portál, poskytujúci rozsiahle vzdelávacie obsahy a inovatívne vzdelávacie služby pre súčasných aj budúcich cestných dopravcov. Ide najmä o školenia odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave a mnohé odborné aj osobné školenia zamestnancov v cestnej doprave:

> Ponuka odborných školení v cestnej doprave a licenčných prístupov do online učebne
>> Ročné kvalifikačné štúdium
>> Formy vzdelávania a certifikácií
>> Prehľad obsahov online učebne
>>Prihláška / Objednávka
>> Legislatívny a informačný spravodaj – odber noviniek
>> Ročný balík služieb „EDOPRAVCA.SK“

Výhody systému vzdelávania:

 • ŽIJEME V DIGITÁLNEJ DOBE – Vzdelávanie s eDOPRAVCA.sk je časovo aj organizačne omnoho efektívnejšie, pretože kombinujeme klasické prezenčné stretnutia s online štúdiom – zamestnanci tak omnoho menej chýbajú v zamestnaní a spoločnosti šetria prostriedky nielen na mzdy, ale aj ubytovanie, cestovanie na školenia atď.
 • KONCEPT tzv. TRVALO UČIACICH SA ORGANIZÁCIÍ – Cestnú dopravu čakajú obrovské zmeny a výzvy. Naše kombinované programy umožňujú okrem jednorázových aktivít nastaviť v dopravných spoločnostiach aj tzv. trvalo udržateľné a systematické vzdelávanie a celoročný prístup k nemu – kedykoľvek, kdekoľvek, pre kohokoľvek. Ide teda nielen o jednorázové odborné školenia, ale aj priebežné či dokonca celoročné vzdelávacie aktivity, školenia, testovania a pod.
 • VARIABILITA – spôsoby výučby sú variabilné a interaktívne – poskytujú tak omnoho pestrejšie, aktívnejšie a atraktívnejšie formy výuky než tradičné a často statické prezenčné školenia,
 • MODULARITA – obsahy aj vzdelávací systém majú jednotný vzhľad a ovládanie, čo umožňuje maximálne ich variovať a vytvárať tak aj dodatočné riešenia (vlastné výukové predmety) pre klientov priamo na mieru,
 • DIGITÁLNE ZRUČNOSTI – okrem odborných vedomostí si účastníci kombinovaných vzdelávacích programov popritom budujú aj schopnosti samostatnej práce a štúdia, budujú si digitálne zručnosti a učia sa celoživotne učiť -:) Obsahovou súčasťou JVSCD.sk sú aj predmety a témy k osobnému rozvoju účastníkov, digitálnym zručnostiam, ostatným zákonným povinným školeniam a pod.
 • EKONOMICKÉ ASPEKTY: S JVSCD.sk môžete ročne ušetriť rádovo aj niekoľkonásobne viac finančných prostriedkov, vynaložených na vzdelávanie, než doposiaľ.

Našimi klientmi sú najmä:

FIREMNÍ KLIENTI

 • dopravné spoločnosti – prevádzkovatelia v osobnej aj nákladnej cestnej doprave – k jednorázovým, priebežným, alebo celoročným odborným školeniam /preškoleniam/ testovaniam,
 • vedúci dopravy a pracovníci dispečingov,
 • profesné organizácie a združenia v cestnej doprave,
 • školiace a výcvikové strediská v cestnej doprave – k príprave a realizácii vlastných kombinovaných odborných školení s našou online učebňou (zaškolíme),
 • autoškoly (online učebňa ako učebná pomôcka k prednáškovej projekcii v učebniach k vodičským kurzom všetkých skupín a ku kurzom KKV),
 • odborné aj všeobecné školy a organizácie (online učebňa ako učebná pomôcka k dopravnej výchove a rôznym školeniam s cestnou problematikou),

INDIVIDUÁLNI KLIENTI

 • vodiči z povolania – účastníci kurzov k získaniu alebo predĺženiu tzv. kvalifikačnej karty vodiča (kurzy KKV),
 • osoby pripravujúce sa na skúšky odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy alebo prevádzkovateľa v cestnej doprave – v osobnej autobusovej alebo nákladnej doprave,
 • žiaci autoškôl (online učebňa ako učebná pomôcka pre individuálne samoštúdium, do PC, mobilov a tabletov na doma),
 • inštruktori autoškôl (online učebňa ako učebná pomôcka k príprave na inštruktorske skúšky a doškoľovacie kurzy inštruktorov),
 • samostatne pracujúci odborní lektori v cestnej doprave – k rozšíreniu, modernizovaniu, digitalizácii a efektivizovaniu ich vlastných vzdelávacích aktivít,

V prípade, že potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať!

Jaroslav Verlík, produktový manažér
tel. 0948 203 003
info@jvscd.sk
www.edopravca.sk

Štruktúra nášho systému:

Portál eDOPRAVCA.sk je členom komplexnej projektovej skupiny portálov tzv. Jednotného vzdelávacieho systému v cestnej doprave (JVSCD.sk), ktorý zastrešuje špecializované portály:

 • eDOPRAVCA.sk (odborné školenia pre vedúcich dopravy a cestných dopravcov),
 • eVODIČ.sk (odborné kurzy, školenia a semináre pre vodičov z povolania),
 • eAUTOŠKOLA.sk (online učebňa pre autoškoly a školiace strediská KKV), a
 • eDISPEČING.sk (databanka prepráv a príležitostí v cestnej doprave).

Zároveň vydávame online magazíny:

 • eSPRAVODAJ.sk (legislatívny a informačný sumár zo sveta cestnej dopravy),
 • AUTOŠKOLÁK.sk (profesný portál pre inštruktorov a prevádzkovateľov autoškôl),
 • VETERÁNY.EU (najčítanejší spravodajský portál o veteránoch a podujatiach s historickou dopravnou technikou v SR a ČR).

Be the first to comment

Leave a Reply