NAŠA DOPRAVA | Prezident podpísal novelu o znížení pokút za mýto

Prezident Andrej Kiska podpísal novelu zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov komunikácií. Novela umožňuje zníženie pokút. Ide o sankcie udelené v rozkaznom konaní za neúhradenie mýta.

Týka sa aj nesprávneho nastavenia počtu náprav v palubnej jednotke motorových vozidiel nad 3,5 tony s následkom nedoplatku mýta.

Novelu pripravilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR a účinnosť je od 1. júla 2019.

Pokuty sa znížia

Výška pokuty uloženej v správnom konaní (aj v rozkaznom konaní) za správny delikt neúhrady mýta sa zníži z 1 500 na 1 050 eur. Dôvodom je podľa rezortu dopravy určenie rovnakej výšky pokuty uloženej v rozkaznom konaní, ako je maximálna výška pokuty v blokovom konaní.

V prípade úhrady dvoch tretín z výšky pokuty do pätnástich dní od doručenia rozkazu by to bola suma 700 eur a pokuta by sa považovala za uhradenú v plnej výške.

Výška pokuty za správny delikt nesprávneho zadania počtu náprav do palubnej jednotky, ak tým vznikne nedoplatok mýta, sa zníži zo 480 na 180 eur. V prípade úhrady dvoch tretín z výšky pokuty do pätnástich dní od doručenia rozkazu by to bolo 120 eur.

článok dočítate tu: https://nasadoprava.sk/prezident-podpisal-novelu-zakona-o-vybere-myta/ň

ilustračné foto: net