Ako sa prihlásiť:
Pre používanie obsahov online učebne sa musíte najprv prihlásiť. Pre prihlásenie sa do online učebne kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa | Odhlásiť sa  vľavo v hlavnom menu. Na prihlásenie použite prihlasovací email a heslo. Úspešne ste prihlásený vtedy, ak je následne možné otvárať aplikácie v predmetoch vášho konta. Tlačidlá Prihlásiť sa zároveň zmení na Odhlásiť.

Následne si vpravo hore otvorte Profil, kde si môžete zmeniť v konte meno, priezvisko a heslo, nahrať svoje foto či pridať údaje o sociálnych sieťach a podobne.

Problémy s prihlásením?

Ak máte problémy s prihlásením sa, zriedkavo môže ísť o technickú chybu, ale najčastejším problémom je, že ste nesprávne vyplnili heslo, ktoré vám poskytla vaša autoškola / školiace stredisko KKV. Ak sa vám ani opakovane nedarí prihlásiť sa, kontaktujte nás:

HOTLINE MAIL:
info@jvscd.sk

Aby sme dokázali riešiť vaše požiadavky čo najefektívnejšie, do emailu nám prosím priložte svoj prihlasovací email, heslo a názov autoškoly! Urýchli to celý priebeh a riešenie -:)

TIPY K POHODLNÉMU PRIHLASOVANIU SA:

  • ak si zadáte heslo a prihlásite sa poprvýkrát, rovno si vaše heslo zmeňte v Profile (vpravo hore) a nechajte si ho uložiť do webového prehliadača, ktorý vám ponúkne možnosť heslo uložiť (prípadne aktivujte ukladanie hesiel v Nastaveniach webového prehliadača) – každé ďalšie prihlasovanie tak už bude bez zadávania hesiel, teda na jeden klik
  • ak ste od svojej autoškoly obdržali heslo v papierovej podobe a nedarí vám prihlásiť sa ručným zadávaním hesla (ktoré býva často komplikované kvôli bezpečnosti a je generované systémom), nechajte si heslo poslať autoškolou ešte raz a to v podobe textu mailom – ak nepomôže ani to, ide o technickú chybu a kontaktujte nás!