No Picture
4| PREDMET: (NVÚ,PÚ-V) NÁUKY O VOZIDLÁCH A ÚDRŽBE

(NVÚ, PÚ – V) NÁUKA O VOZIDLE A ÚDRŽBE – VIDEOFILMY: Kontrola a údržba nákladných vozidiel sk. C + E

Táto výučbová aplikácia obsahuje výukové filmy ku kontrole a údržbe nákladných vozidiel sk. C + E [vc_snc embed_type=”_blank” item_id=”326″ item_name=”NVU_V_VIDEOFILM_Kontrola audrba CE_2021″ button=”image” button_image=”https://www.jvscd.sk/wp-content/uploads/2021/02/start.png” href=”https://www.jvscd.sk/wp-content/uploads/uncanny-snc/326/index_TINCAN.html”] >>

No Picture
4| PREDMET: (NVÚ,PÚ-V) NÁUKY O VOZIDLÁCH A ÚDRŽBE
No Picture
4| PREDMET: (NVÚ,PÚ-V) NÁUKY O VOZIDLÁCH A ÚDRŽBE
No Picture
4| PREDMET: (NVÚ,PÚ-V) NÁUKY O VOZIDLÁCH A ÚDRŽBE
No Picture
4| PREDMET: (NVÚ,PÚ-V) NÁUKY O VOZIDLÁCH A ÚDRŽBE

(NVÚ,PÚ-V): NÁUKA O VOZIDLE A ÚDRŽBE – BRZDY A BRZDOVÉ SÚSTAVY – Druhy a delenia bŕzd, Zloženie brzdovej sústavy, Kontrola a údržba, Kvapalinové brzdy, Strojové vysokotlakové brzdy, Kombinované brzdové sústavy Brzdenie súprav, prívesov a návesov, Retardéry.

Táto výučbová aplikácia obsahuje tématiku bŕzd a brzdových zariadení nákladných automobilov a autobusov. Prehľad tém: Druhy a delenia bŕzd z hľadiska použitia, konštrukcie, spôsobu ovládania, >>

No Picture
4| PREDMET: (NVÚ,PÚ-V) NÁUKY O VOZIDLÁCH A ÚDRŽBE

(NVÚ,PÚ-V): NÁUKA O VOZIDLE A ÚDRŽBE – CHLADIACA SÚSTAVA – Funkcie, Kvapalinové chladenie, Termostat, Vzduchové chladenie, ELEKTRICKÁ SÚSTAVA – Funkcie a význam, Akumulátor, Štartér, Alternátor, Poistky, Elektrická výstroj

Táto výučbová aplikácia obsahuje spracovanú problematiku náuky o vozidle a údržbe pre nákladné vozidlá a autobusy. Prehľad tém: Chladiaca sústava – Funkcie chladenia, Kvapalinové chladenie, >>