No Picture
4| PREDMET: (NVÚ,PÚ-V) NÁUKY O VOZIDLÁCH A ÚDRŽBE
No Picture
4| PREDMET: (NVÚ,PÚ-V) NÁUKY O VOZIDLÁCH A ÚDRŽBE

(NVÚ,PÚ-V): NÁUKA O VOZIDLE A ÚDRŽBE – BRZDY A BRZDOVÉ SÚSTAVY – Druhy a delenia bŕzd, Zloženie brzdovej sústavy, Kontrola a údržba, Kvapalinové brzdy, Strojové vysokotlakové brzdy, Kombinované brzdové sústavy Brzdenie súprav, prívesov a návesov, Retardéry

Táto výučbová aplikácia obsahuje tématiku bŕzd a brzdových zariadení nákladných automobilov, autobusov a jazdných súúrav. Prehľad tém: Druhy a delenia bŕzd z hľadiska použitia, konštrukcie, >>

No Picture
4| PREDMET: (NVÚ,PÚ-V) NÁUKY O VOZIDLÁCH A ÚDRŽBE