No Picture
6| PREDMET: (TES,OP - V) OPAKOVACIE A ZÁVEREČNÉ TESTY

(OP-V): PCP – C,D,E,T – Pravidlá cestnej premávky – set č. 2 (84 otázok)

  [vc_snc embed_type=“_blank“ item_id=“315″ item_name=“Test PCP – C,D – 2021_set2″ button=“image“ button_image=“https://www.jvscd.sk/wp-content/uploads/2021/03/start21-1.png“ href=“https://www.jvscd.sk/wp-content/uploads/uncanny-snc/315/res/index.html“]  

No Picture
4| PREDMET: (NVÚ,PÚ-V) NÁUKY O VOZIDLÁCH A ÚDRŽBE
No Picture
4| PREDMET: (NVÚ,PÚ-V) NÁUKY O VOZIDLÁCH A ÚDRŽBE

(NVÚ,PÚ-V): NÁUKA O VOZIDLE A ÚDRŽBE – BRZDY A BRZDOVÉ SÚSTAVY – Druhy a delenia bŕzd, Zloženie brzdovej sústavy, Kontrola a údržba, Kvapalinové brzdy, Strojové vysokotlakové brzdy, Kombinované brzdové sústavy Brzdenie súprav, prívesov a návesov, Retardéry

  Táto výučbová aplikácia obsahuje tématiku bŕzd a brzdových zariadení nákladných automobilov, autobusov a jazdných súprav. Prehľad tém: Druhy a delenia bŕzd z hľadiska použitia, >>

No Picture
4| PREDMET: (NVÚ,PÚ-V) NÁUKY O VOZIDLÁCH A ÚDRŽBE