No Picture
8 | PREDMET: (INST) ODBORNÁ PRÍPRAVA ŽIADATEĽOV O INŠTRUKTORSKÝ PREUKAZ

(INST): CVIČNÉ TESTY – Rétorika

Nasledujúci cvičný test obsahujú batériu všetkých 31 oficiálnych záverečných testových otázok k téme Rétorika. Z týchto otázok sa zostavujú záverečné testy na skúške k získaniu inštruktorského oprávnenia, >>

No Picture
8 | PREDMET: (INST) ODBORNÁ PRÍPRAVA ŽIADATEĽOV O INŠTRUKTORSKÝ PREUKAZ

(INST): CVIČNÉ TESTY – Konštrukcia a údržba motorových vozidiel

Nasledujúci cvičný test obsahujú batériu všetkých 128 oficiálnych záverečných testových otázok k téme Konštrukcioa a údržba motorového vozidla. Z týchto otázok sa zostavujú záverečné testy na skúške >>

No Picture
8 | PREDMET: (INST) ODBORNÁ PRÍPRAVA ŽIADATEĽOV O INŠTRUKTORSKÝ PREUKAZ

(INST): CVIČNÉ TESTY – Psychológia

Nasledujúci cvičný test obsahujú batériu všetkých 106 oficiálnych záverečných testových otázok k téme Psychológia. Z týchto otázok sa zostavujú záverečné testy na skúške k získaniu inštruktorského oprávnenia, >>

No Picture
8 | PREDMET: (INST) ODBORNÁ PRÍPRAVA ŽIADATEĽOV O INŠTRUKTORSKÝ PREUKAZ

(INST): CVIČNÉ TESTY – Pedagogika a dikdaktika

Nasledujúci cvičný test obsahujú batériu všetkých 62 oficiálnych záverečných testových otázok k téme Pedagogika a Didaktika. Z týchto otázok sa zostavujú záverečné testy na skúške k >>

No Picture
8 | PREDMET: (INST) ODBORNÁ PRÍPRAVA ŽIADATEĽOV O INŠTRUKTORSKÝ PREUKAZ

(INST): TEÓRIA – PEDAGOGIKA PRE INŠTRUKTOROV AŠ

V tejto výučbovej aplikácii sa oboznámime so základmi pedagogiky. Okruhy tém: Pojem a predmet pedagogiky didaktiky, Obsah, podmienky a fázy vyučovacieho procesu, Vyučovacie a didaktické >>