No Picture
7| PREDMET: (POM) ZDRAVOTNÍCKA PRÍPRAVA

(POM): PRVÁ POMOC V CESTNEJ PREMÁVKE (ZDRAVOTNÍCKA PRÍPRAVA): Všeobecné zásady, Povinnosti vodiča pri nehode, Tiesňové linky, Prvá pomoc pri nehode, Protišokové opatrenia, Bezvedomie a oživovanie, Srdcovo-pľúcne oživovanie, Zastavenie krvácania, Zlomeniny

  Táto výučbová aplikácia obsahuje základnú výuku prvej pomoci, ktorá je povinnou súčasťou výuky v autoškolách k prípravám na skúšky žiadateľov o získanie VO príslušnej >>