No Picture
5| PREDMET: (POZ) PREVÁDZKA VOZIDIEL

(POZ): ZÁKON č. 106/2018: KATEGÓRIE VOZIDIEL

  Táto výučbová aplikácia obsahuje prehľad kategórii vozidiel podľa zákona č. 106/2018.   [vc_snc embed_type=“_blank“ item_id=“24″ item_name=“ZAKON_106_2018_Kategorie_vozidiel_2021″ button=“image“ button_image=“https://www.jvscd.sk/wp-content/uploads/2021/03/start21-1.png“ href=“https://www.jvscd.sk/wp-content/uploads/uncanny-snc/24/index_TINCAN.html“]  

No Picture
5| PREDMET: (POZ) PREVÁDZKA VOZIDIEL

(POZ): ZÁKON č. 135/1961 O POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH

  Táto výučbová aplikácia obsahuje vybrané ustanovenia zákona č. 135/1961 Z.z. (cestný zákon) k výuke v autoškolách. Prehľad tém: Kategorizácia a špecifikácia pozemných komunikácií (PK) >>