No Picture
4| PREDMET: (NVÚ,PÚ–PT) NÁUKY O VOZIDLÁCH A ÚDRŽBE

(TVV,OV-V): TEÓRIA VEDENIA VOZIDLA – PRÍPOJNÉ VOZIDLÁ A JAZDNÉ SÚPRAVY – Rozdelenie prípojných vozidiel, Druhy jazdných súprav, Prívesy a návesy, Prípojné zariadenia, Zásady spájania, Praktické postupy, Videá, Jazdné špecifiká, Zalomenie

  Táto výučbová aplikácia obsahuje vypracovanú problematiku prípojných vozidiel a jazdných súprav. Okruh tém: Rozdelenie prípojných vozidiel, Druhy jazdných súprav, Prívesy a návesy, Prípojné zariadenia >>