No Picture
15| PREDMET: (REF) ŠKOLENIA VODIČOV - REFERENTOV

(REF): PRVÁ POMOC V CESTNEJ PREMÁVKE

Táto výučbová aplikácia obsahuje základnú výuku prvej pomoci, ktorá je povinnou súčasťou výuky v autoškolách k prípravám na skúšky žiadateľov o získanie VO príslušnej skupiny. >>

No Picture
15| PREDMET: (REF) ŠKOLENIA VODIČOV - REFERENTOV

(REF): DEFENZÍVNA JAZDA

Táto výučbová aplikácia obsahuje výuku k problematikám bezpečnosti a zásadám defenzívnej jazdy. Prehľad tém: Defenzívna jazda – princípy a zásady Vodičské návyky, jazdné úkony v >>

No Picture
15| PREDMET: (REF) ŠKOLENIA VODIČOV - REFERENTOV

(REF): ZÁSADY BEZPEČNEJ JAZDY

Táto výučbová aplikácia obsahuje výukovú látku v oblasti dodržiavania zásad bezpečnej jazdy, psychických a fyzických vplyvov na strane vodiča a vplyvov okolitých podmienok a počasia. >>

No Picture
15| PREDMET: (REF) ŠKOLENIA VODIČOV - REFERENTOV

(REF): KONTROLA A ÚDRŽBA VOZIDLA V BEŽNEJ PREVÁDZKE

Prehľad tém v tejto výučbovej aplikácii: Kontrola vozidla a odhaľovanie závad, Drobná údržba vozidla v bežnej prevádzke, VYHLÁŠKA č. 134/2018 – Technická nespôsobilosť vozidla VYHLÁŠKA >>