No Picture
10| PREDMET: (PCD) ODBORNÁ SPOSOBILOSŤ PCD

(PCD): H_BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH: RIZIKÁ V CESTNEJ DOPRAVE

Táto výučbová aplikácia obsahuje problematiku rôznych bezpečnostných rizík a ohrození v cestnej doprave. Prehľad tém: Kriminalita a kriminálne útoky cestujúcich, pašovanie osôb, prevádzačské organizácie, Bezpečnosť >>