No Picture
1| PREDMET: (PCP – DZZ) DOPRAVNÉ ZNAČKY

(PCP-DZZ): SYMBOLY – Symboly vozidiel a účastníkov cestnej premávky, Ostatné symboly, Parkovacie symboly

  PODSKUPINY SYMBOLOV: Symboly vozidiel a účastníkov cestnej premávky, Ostatné symboly, Parkovacie symboly. [vc_snc embed_type=“lightbox“ item_id=“37″ item_name=“Symboly“ button=“image“ button_image=“https://www.jvscd.sk/wp-content/uploads/2021/03/start21-1.png“ width=“100%“ height=“800px“ slider_script=“nivo“ nivo_transition=“fade“ href=“https://www.jvscd.sk/wp-content/uploads/uncanny-snc/37/res/index.html“]  

No Picture
1| PREDMET: (PCP – DZZ) DOPRAVNÉ ZNAČKY

(PCP-DZZ): DOPRAVNÉ ZARIADENIA – Vodiace zariadenia (vyznačenie dočasných obchádzok, trvalých prekážok, vymedzenie smerového vedenia a šírky cesty), Výstražné zariadenia, Doplnkové zariadenia k svetelným signálom

  PODSKUPINY DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ: Vodiace zariadenia (vyznačenie dočasných obchádzok, trvalých prekážok, smerového vedenia a šírky cesty), Výstražné zariadenia, Doplnkové zariadenia k svetelným signálom [vc_snc embed_type=“_blank“ item_id=“36″ >>

No Picture
1| PREDMET: (PCP – DZZ) DOPRAVNÉ ZNAČKY

(PCP-DZZ): VODOROVNÉ ZNAČKY – Pozdĺžne čiary, Priečne čiary, Plošné značky, Symboly

  PODSKUPINY VODOROVNÝCH ZNAČIEK Pozdĺžne čiary, Priečne čiary, Plošné značky, Symboly. [vc_snc embed_type=“_blank“ item_id=“468″ item_name=“DZZ_Vodorovne znacky_2022″ button=“url“ button_image=“https://www.jvscd.sk/wp-content/uploads/2021/03/start21-1.png“ href=“https://www.jvscd.sk/wp-content/uploads/uncanny-snc/468/index_TINCAN.html“]  

No Picture
1| PREDMET: (PCP – DZZ) DOPRAVNÉ ZNAČKY

(PCP-DZZ): DODATKOVÉ TABUĽKY – Všeobecné dodatkové tabuľky, Špecifické dodatkové tabuľky

  PODSKUPINY DODATKOVÝCH TABULIEK Všeobecné dodatkové tabuľky, Špecifické dodatkové  tabuľky. [vc_snc embed_type=“_blank“ item_id=“31″ item_name=“Dodatkove tabulky_2021″ button=“image“ button_image=“https://www.jvscd.sk/wp-content/uploads/2021/03/start21-1.png“ href=“https://www.jvscd.sk/wp-content/uploads/uncanny-snc/31/index_TINCAN.html“]