LEGISLATÍVA | EP zamietol reformu cezhraničnej nákladnej dopravy

BRATISLAVA – Európsky parlament (EP) v stredu v Štrasburgu zamietol pozmeňujúce návrhy k reforme pravidiel cezhraničnej nákladnej dopravy v Európskej únii (tzv. cestný balík) a predloženú legislatívu vrátil výboru pre dopravu a cestovný ruch (TRAN) na prepracovanie. Europoslanci odmietli vyňatie medzinárodnej dopravy zo smernice o vysielaní pracovníkov, ako aj navrhované zmeny k trom správam uvedeného výboru.

Europarlament neschválil návrhy k legislatíve upravujúcej podmienky vysielania a odpočinku vodičov nákladnej dopravy. Neodhlasovali ani pravidlá kabotáže, teda prepravy v rámci jedného členského štátu zabezpečovanej dopravcom z inej krajiny EÚ po vyložení cezhranične prevážaného nákladu. Návrhy predpisov týkajúce sa vysielania vodičov, ich odpočinku a prístupu k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy a ku kabotážnej preprave sú súčasťou tzv. balíka opatrení v oblasti mobility, ktorý predstavila Európska komisia v máji 2017.

Článok dočítajte tu:

https://nasadoprava.sk/europsky-parlament-odmietol-navrhy-k-reforme-cezhranicnej-nakladnej-dopravy/