LEGISLATÍVA| Čakajú nás rozsiahle aktualizácie obsahov v online učebni

dav

Ako je už každému dopravcovi na Slovensku známe, zákon č. 56/2012 o cestnej doprave prechádza v roku 2019 novelizačnými zmenami, ktoré prinesú niektoré výrazné, ale aj drobnejšie legislatívne zmeny.

Pomerne zásadne sa menia podmienky podnikania v taxislužbe, o čom sme už na našom portáli písali. Predmety TAXI a PCD TAXI v našej online učebni teda prejdú azda najrozsiahlejšou zmenou, ktorá súvisí s tým, že sa napríklad rušia doposiaľ povinné skúšky odbornej spôsobilosti prevádzkovateľa taxislužby a vodiča vozidla taxislužby. Oba príslušné predmety v našej online učebni sa teda transformujú z ,obsahovo ,povinných” na dobrovoľné školenia pre taxislužby, ktoré o školenia a certifikáciu vodičov prejavia záujem. Domnievame sa totiž, že mnohé témy sú užitočné a bude dobré, ak vodiči taxislužieb a zdieľaných služieb takýmito školeniami prejdú aj naďalej. Taxikárske združenia o to prejavili záujem.

Ďalšie zmeny zákona 56/2012 musíme postupne zaniesť aj do aplikácií v predmetoch KKV, PCD, REF a čiastočne aj PCP. Čaká nás teda hŕba práce. Zmeny totiž nastali aj v sociálnej legislatívne vodičov, jednodtlivých ustanoveniach a definíciách v súvislosti v výkonom povolania a podnikania v cestnej doprave. A nesmieme zabudnúť ani na zdanlivo nesúvisiace zmeny ako príplatky za víkendy a sviatky (v Sociálnom práve predmetu PCD) a mnohé ďalšie zmeny.

Veľké zmeny nás neobídu ani na budúci rok – pripravuje sa novela zákona o cestnej premávke, novela zákona o autoškolách a tak bude práce habadej.

O už vykonaných aktualizáciách vás budeme priebežne informovať na obvyklom mieste – v pravom stĺpci nášho portálu v sekcii AKTUALIZÁCIE | Online učebňa. Začíname od marca.

tím JVSCD.sk