KURZY KKV | Naša online učebňa je pripravená poskytovať služby IKT (elearningu)

Prednedávnom vstúpila do platnosti nová európska smernica  č. 2018/645/EP, ktorá okrem iného upravuje aj zmeny v spôsoboch vykonávania základného, zrýchleného a pravidelného výcviku vodičov (známe ako kurzy KKV). Nová smernica  totiž odteraz umožňuje  časť výcviku v oblasti teoretickej prípravy realizovať aj formou elektronického učenia sa (elearningu). Napríklad v odseku k pravidelnému výcviku vodičov (rozsah 35 hodín), legislatíva EÚ umožňuje až 12 hodín realizovať elektronicky, za predpokladu spoľahlivého zabezpečenia identifikácie a overenia absolvovania učiva. Je tým teda myslené, že učenie musí prebehnúť vo vzdelávacom systéme, schopnom zaznamenávať priebeh výučby a overiť výsledky celej aktivity.

Naša online učebňa je už teraz plne pripravená poskytovať služby elektronického učenia sa prostredníctvom IKT prostriedkov – jednak pre potreby povoleného počtu elektronicky absolvovaných hodín (12), ale máne aj kompletné témy k ostatnej výuke pre základný, zrýchlený aj priebežný výcvik vodičov.

Ako jediní na Slovensku totiž poskytujeme pre našich klientov okrem  32 výukových aplikácií v samostatnom predmete:

(KKV) Odborná spôsobilosť vodičov z povolania – Kurzy KKV – autobusová / nákladná doprava

v rámci dostupnej spojenej ročnej licencie M+V+KKV aj prístup do väčšiny ostatných predmetov (spolu má online učebňa robustných 231 aplikácií). A tak sme schopní poskytovať vzdelávacie obsahy v rozsahu a spôsobom, aký je ojedinelý v celej strednej Európe. Náš vzdelávací systém je porovnateľný so systémami v západnej Európe a USA, kde beží digitalizácia vzdelávania na podstatne vyššej úrovni než u nás. I keď práce na aktualizáciách a vylepšovaní je a bude stále dosť -:)

Samozrejme, po prijatí legislatívy národnými štátmi (vrátane Slovenska) názvy našich aplikácií zharmonizujeme s názvami vzdelávacích cieľov v smernici, upravíme nepresnosti, prípadne ich doplníme (drvivá väčšina našich obsahov sa zhoduje s cieľmi smernice) tak, aby sme boli plne v súlade s požiadavkami.

Jaroslav Verlík
JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave
tel. 0948 203 003
mail: info@jvscd.sk, www.jvscd.sk