KARTEL| Dopravcovia sa stále môžu pridať a získať späť svoje peniaze

Ako je už odbornej verejnosti známe, Európska komisia („komisia”) udelila 19.júla 2016 pokuty vedúcim výrobcom nákladných vozidiel, pretože spoločnosti Daimler/Mercedes-Benz, Volvo/ Renault, Iveco, MAN a DAF („členovia kartelu”) boli uznané vinnými, že v rozpätí rokov 1997 a 2011 vytvorili kartel na základe neprípustných dohôd o cenách týkajúce sa stredných a ťažkých nákladných vozidiel. Dňa 27. septembra 2017 Európska komisia rozhodla aj o účasti výrobcu Scania na tomto kartele a stanovila mu pokutu.

Dopravcovia, ktorí si v uvedenom období zakúpili vozidlo, stále majú možnosť pridať sa do takzvanej Koalície proti kartelu, ktorá si dala za cieľ súdnou cestou vymôcť vrátenie tej časti z kúpnej ceny vozidiel, ktorá vznikla neoprávnene v súvislosti s kartelovou dohodou výrobcov truckov.

Všetky informácie nájdete na: https://truck-damages.com/sk/?fbclid=IwAR0Q41uJ57vMoUMLeNtao6BYS7xaV7aGuD6Xf-Lsayq3-A773YyieI8eYeI