INTELIGENTNÉ TACHOGRAFY| Do zavedenia zostáva niekoľko mesiacov

I keď sa dopravcovia a vodiči s pojmom inteligentný tachograf stretávajú v praxi už niekoľko rokov, veľké očakávania (u niekoho obavy) vzbudzuje postupné zavedenie novej generácie inteligentných tachografov. Aké sú novinky?

Tachografy vo vozidlách zaregistrovaných po prvýkrát od 15. júna 2019 musia byť napojené na satelitný navigačný systém a vybavené technológiou diaľkovej komunikácie, aby bolo možné vykonávať cielené cestné kontroly. Krajiny EÚ musia do 15 rokov od 15. júna 2019 vybaviť svoje kontrolné orgány tak, aby zvládali túto komunikáciu. Údaje môžu byť uložené len po dobu trvania cestnej kontroly a do troch hodín sa musia vymazať, pokiaľ nedošlo k zneužitiu tachografu.

Celkom zaujímavé a poučné je aj nasledujúce inštruktážne video: