Okrem vzdelávacích aktivít ponúkame aj poradenské služby pre začínajúcich cestných dopravcov, najmä:

  • poradenstvo v oblasti potrebných školení vyplývajúcich z legislatívy (zákonne povinné školenia),
  • pomoc s prípravou podkladov a dokladov pre štátne organizácie, vrátane dodávky na kľúč,
  • možnosti zvýhodnených poistných a leasingových produktov v spolupráci s našimi partnerskými organizáciami,
  • služby nášho školiaceho strediska v Košiciach a Prešove pre potreby jednorázových alebo pravidelných prenájmov učebných priestorov napríklad pre zaškoľovanie, prezentácie produktov a podobne,
  • lektorské a inštruktorské služby v rôznych oblastiach cestnej dopravy

V prípade, že potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať!

Jaroslav Verlík, produktový manažér
tel. 0948 203 003
info@jvscd.sk
www.jvscd.sk