(KKV): ZDRAVOTNÉ A PSYCHICKÉ ASPEKTY PRÁCE VODIČA Z POVOLANIA

Táto výučbová aplikácia obsahuje tématiky zdravotných a psychických aspektov práce vodičov z povolania. Prehľad obsahov:

  1. Všeobecná životospráva – psychická a fyzická kondícia vodiča,
  2. Vplyv omamných a psychotropných látok na zdravie vodiča,
  3. Únava, stres, odpočinok
  4. Predchádzane rizikovým faktorom psycho-fyziologického stavu
  5. Psychohygiena,
  6. Reakčné schopnosti vodiča v bežných a núdzových situáciách
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: