(REF): ZÁVEREČNÝ TEST – Školenie zamestnancov – vodičov referentských vozidiel

INŠTRUKCIE:

  • Test obsahuje 35 otázok
  • Za každú správne zodpovedanú otázku získate 2 body
  • Minimálna požadovaná úspešnosť je 80 %, teda 56 bodov
  • Čas na absolvovanie testu: 45 minút
  • Po absolvovaní testu vám na zadaný email príde podrobné vyhodnotenie – uschovajte si ho tak, že si ho archivujete alebo vytlačíte
  • Obdobné vyhodnotenie obdrží aj správca vzdelávania vo vašej spoločnosti.