(ZBJ): ZÁSADY BEZPEČNEJ JAZDY – MOTOCYKEL

Táto výučbová aplikácia obsahuje témy z oblasti zásad bezpečnej jazdy na motocykli. Prehľad tém:

  • fyzikálne zákonitosti jazdy na motocykli,
  • psychofyzické dispozície vodiča,
  • jazdné návyky, vôľové pohyby, reakcia,
  • okolité vplyvy na jazdu,
  • zásady bezpečnej jazdy – krízové brzdenie, zákruty, pád.

POZNÁMKA: Praktický užitočný videoseriál k technikám bezpečnej jazdy nájdete v predmete TVV, v časti DOPRAVNˇA VÝCHOVA | VIDEOSERIÁLY.

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: