ZÁSADY BEZPEČNEJ JAZDY – MOTOCYKEL

Táto výučbová aplikácia obsahuje témy z oblasti zásad bezpečnej jazdy na motocykli. Prehľad tém:

  • fyzikálne zákonitosti jazdy na motocykli,
  • psychofyzické dispozície vodiča,
  • jazdné návyky, vôľové pohyby, reakcia,
  • okolité vplyvy na jazdu,
  • zásady bezpečnej jazdy – krízové brzdenie, zákruty, pád.
  • PRÍLOHA: Videoseriál Motoškola pre začiatočníkov (CZ)