ZÁSADY BEZPEČNEJ JAZDY – AUTOMOBIL

Táto výučbová aplikácia obsahuje výukovú látku v oblasti dodržiavania zásad bezpečnej jazdy, psychických a fyzických vplyvov na strane vodiča a vplyvov okolitých podmienok a počasia. Prehľad tém:

  • Fyzické a psychické predpoklady vodiča,
  • Negatívne vplyvy – únava, stres, alkohol, drogy
  • Vodičské zručnosti a návyky – vôľové pohyby, motorické reakcie
  • Okolité podmienky a vplyvy počasia,
  • Vplyvy jazdných odporov,
  • Technické charakteristiky vozidla,
  • Zásady bezpečnej jazdy v praxi.
  • Videofilm Zásady bezpečnej jazdy (ČR, 59 min.)
  • Videofilm: Bourá jen blb? (ČR, 55 min.)