(KKV,PCD): ZÁKON č. 56/2012: ÚVOD, ZÁKLADNÉ POJMY

Táto kapitola obsahuje úvodné ustanovenia zákona č. 56/2012 Z.z. pre osobnú a nákladnú cestnú dopravu. Okruhy tém:

  • §1 Predmet zákona,
  • §2 Druhy cestnej dopravy,
  • §3 Dopravca,
  • §4 Prepravný poriadok,
  • §7 Všeobecné povinnosti dopravcu,
  • §23 Povinnosti iných osôb,
  • §31 Povolenia v medzinárodnej doprave,
  • §33 Kabotáž
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: