(KKV,PCD): ZÁKON č. 56/2012: PREPRAVA OSOB A BATOŽINY

Táto výučbová aplikácia obsahuje vybrané ustanovenia zákona č. 56/2012 Z.z. pre osobnú cestnú dopravu. Okruhy tém v tejto aplikácii:

 • §8 Druhy osobnej dopravy,
 • §9 Pravidelná doprava,
 • §24 Osobitná pravidelná doprava,
 • §25 Príležitostná doprava,
 • §10 Dopravné licencie,
 • §11-12 Povinnosti a oprávnenia dopravcu,
 • §13-14 Práva a povinnosti cestujúcich,
 • §15 Cestovný poriadok,
 • §16 Cestovný lístok a kontrola,
 • §17 Tarifa,
 • Otázky a odpovede – k osobnej doprave
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť kliknutím na tlačítko Prihlásiť sa, vľavo hore v hlavnom menu stránky.