(KKV,PCD): ZÁKON č. 56/2012: PREPRAVA NEBEZPEČNÝCH VECÍ PODĽA DOHODY ADR

Táto aplikácia obsahuje vybrané ustanovenia zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej premávke k problematike prepravy  nebezpečných vecí v cestnej doprave podľa dohody ADR: Prehľad tém:

  • §34 Preprava nebezpečných vecí – Úvod do ADR
  • §35 Povinnosti účastníkov prepravy NV
  • §36 Bezpečnostný poradca
  • §37 Školenie a skúšky
  • §38-39 Kontroly na cestách
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: