(ESL,KKV,ZBJ,PCD): ZÁKON č. 462/2007 Z.z. ORGANIZÁCIA PRACOVNÉHO ČASU V CESTNEJ DOPRAVE SR

Táto výučbová aplikácia obsahuje vypracované vybrané ustanovenia o organizácii pracovného času v cestnej doprave:

OKRUHY TÉM:

§1-2 ZÁKLADNÉ POJMY, ROZDELENIE CESTNEJ DOPRAVY
§6,7,10 ZAMESTNANCI V CESTNEJ DOPRAVE
§8 PRACOVNÝ ČAS (PČ)
§9 PRAC. POHOTOVOSŤ (PP)
§25-28 PRAVIDELNÁ OSOBNÁ DOPRAVA
§30 CESTNÉ KONTROLY
§38 PRIESTUPKY

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: