(ESL,KKV,ZBJ): ZÁKON č. 461/2007 O ZÁZNAMOVÝCH ZARIADENIACH V CESTNEJ DOPRAVE SR

Táto výučbová aplikácia obsahuje vybrané ustanovenia zo zákona č. 461/2007 Z.z. o používaní záznamových zariadení v cestnej doprave. Okruhy tém:

  • legislatívne prostredie SR a EÚ,
  • druhy a používanie tachografov,
  • princípy činnosti a obsluha tachografov,
  • poruchy a kontrola digitálnych tachografov
  • karta vodiča a ostatné karty,
  • interaktívny simulátor digitálneho tachografu.
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: