(ZBJ,KKV): ZÁKON č. 280/2006 – KURZY KKV – ÚVOD

V tejto výučbovej aplikácii sa nachádzajú detailné informácie k podmienkam, priebehu, realizácii a skúškam na kurzoch základného alebo pravidelného výcviku vodičov v osobnej a nákladnej doprave, teda  pri získavaní takzvanej karty KKV, ktorej držiteľ je odborne spôsobilý podľa zákona 280/2006 Z-z. Okruhy tém:

  • Splnenie základných predpokladov žiadateľa,
  • Absolvovanie kurzu v registrovanom školiacom stredisku,
  • Ukončenie kurzu,
  • Žiadosť o vydanie Osvedčenia o základnej kvalifikácii resp. pravidelnom výcviku vodiča,
  • Žiadosť o vydanie Kvalifikačnej karty vodiča,
  • Spracovanie žiadostí okresným úradom v sídle kraja,
  • Doručenie Osvedčenia a KKV.
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: