(KKV): ZÁKON č. 135/1961 O POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH

Táto výučbová aplikácia obsahuje vybrané ustanovenia zákona č. 135/1961 Z.z. (cestný zákon) k výuke v autoškolách. Prehľad tém:

  • Kategorizácia a špecifikácia pozemných komunikácií (PK) – diaľnice, cesty, miestne komunikácie, účelové komunikácie,
  • Všeobecné užívanie PK
  • Uzávierky, obchádzky, odklony na PK
  • Zabezpečenie  a ochrana PK
  • Pevné prekážky PK
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: