(OSN): Výuka podľa obsahovej náplne vyučovacích hodín základného výcviku skupín B1,B+T

1. Lekcia – NVÚ -1

 • VŠEOBECNÝ OPIS KONŠTRUKCIE VOZIDIEL
 • POHÁŇACIA SÚSTAVA VOZIDLA – MOTOR
 • PALIVOVÁ SÚSTAVA VZNETOVÝCH A ZÁŽIHOVÝCH MOTOROV
 • MAZACIA SÚSTAVA
 • CHLADIACA SÚSTAVA MOTORA
 • POHÁŇACIA SÚSTAVA VOZIDLA – PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO

2. Lekcia – NVÚ – 2

 • KAROSÉRIA
 • PODVOZOK – NÁPRAVY – PRUŽENIE
 • KOLESÁ A PNEUMATIKY
 • BRZDOVÁ SÚSTAVA
 • RIADENIE VOZIDIEL
 • PRÍSLUŠENSTVO VOZIDIEL
 • ZÁSADY ÚDRŽBY A JEJ VÝZNAM PRE BEZPEČNOSŤ A HOSPODÁRNOSŤ PREVÁDZKY VOZIDLA
 • NAJČASTEJŠIE PORUCHY VOZIDLA

3. Lekcia – TVV – 1

 • OBOZNÁMENIE S VOZIDLOM
 • ZOBRAZENIE A VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH SYMBOLOV
 • ÚKONY PRED JAZDOU –  KONTROLA VOZIDLA PRED JAZDOU
 • ZÁKLADNÉ JAZDNÉ ÚKONY
 • OBOZNÁMENIE S TRAKTOROM
 • ZOBRAZENIE A VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH SYMBOLOV POUŽÍVANÝCH NA TRAKTOROCH
 • ÚKONY PRED JAZDOU S TRAKTOROM
 • ZÁKLADNÉ JAZDNÉ ÚKONY S TRAKTOROM

4. Lekcia – TVV – 2

 • ODBOČOVANIE
 • JAZDA S PRÍVESOM
 • VLEČENIE
 • AUTOTRENAŽÉR A AUTOCVIČISKO
 • ÚKONY PO JAZDE

5. Lekcia – TVV – 3


6. Lekcia – TVV – 4

 • ZÁSADY A PRAVIDLÁ ÚSPORNEJ JAZDY – EKOŠOFÉROVANIE
 • ZLATÉ PRAVIDLÁ  – ECOWILL
 • STRIEBORNÉ PRAVIDLÁ  – ECOWILL
 • SUMÁR ÚSPORNEJ JAZDY
 • DEFENZÍVNA JAZDA

7. Lekcia – PCP – 1

 •  Úvod do predmetu pravidlá cestnej premávky – Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. § 1 Predmet úpravy
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 2 Vymedzenie základných pojmov
 • Zákon NR SR č.106/2018 Z.z. – § 1 Predmet zákona
 • Zákon NR SR č.106/2018 Z.z. – § 2 Vymedzenie základných pojmov
 • Zákon NR SR č.106/2018 Z.z. – § 3 Základné druhy vozidiel
 • Zákon NR SR č.106/2018 Z.z. – § 4 kategórie vozidiel
 •  Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 3 Všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky

8. Lekcia – PCP – 2

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 4 Povinnosti vodiča
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 5 Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 6 Povinnosti prevádzkovateľa vozidla
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 6a Povinnosti držiteľa vozidla
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 7 Povinnosti inštruktora autoškoly
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 8 Používanie bezpečnostných pásov a iných zadržiavacích zariadení
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z.  o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacich zariadení vo vozidlách určitých kategórií

9. Lekcia – PCP – 3

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 44 Osobitné označenie vozidla a parkovací preukaz
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. –  § 60 – 61 Dopravné značky a dopravné zariadenia
 • Vyhláška MV SR č.30/2020 Z.z. o dopravnom značení – úvodné ustanovenia a delenie značiek: zvislé dopravné značky, vodorovné dopravné značky, dopravné zariadenia, svetelné signály a pokyny, zvislé dopravné značky, dodatkové tabuľky, symboly

10. Lekcia – PCP – 4

 • Príloha č. 1 k vyhláške č. 30/2020 Z. z. – Výstražné značky
  • všeobecné výstražné značky,
  • priecestné značky,
 •  Príloha č. 1 k vyhláške č. 30/2020 Z. z. – Regulačné značky
  • značky o dávaní prednosti v jazde,
  • príkazové a zákazové značky,
  • značky o jazde po krajnici

11. Lekcia – PCP – 5

 • Príloha č. 1 k vyhláške č. 30/2020 Z. z. – Informačné značky
  • značky o prednosti v jazde,
  • značky o cestách s osobitnými pravidlami,
  • návesti,
  • orientačné značky,
  • značky o náhradných a obchádzkových trasách,
  • pruhové značky.

12. Lekcia – PCP – 6

 • Príloha č. 1 k vyhláške č. 30/2020 Z. z. – Dodatkové tabuľky, Vodorovné značky, Dopravné zariadenia, Symboly

13. Lekcia – PCP – 7

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 9 Spôsob jazdy
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 10 Jazda v jazdných pruhoch
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 11 – 13 Jazda v mimoriadnych prípadoch
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. –  § 19 Odbočovanie
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 20 Jazda cez križovatku
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 21 Vchádzanie na cestu

14. Lekcia – PCP – 8

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 62 Riadenie cestnej premávky
 • Vyhláška MV SR č.30/2020 Z.z. – Riadenie cestnej premávky svetelnými signálmi a pokynmi,
 • Vyhláška MV SR č.30/2020 Z.z  – Svetelné signály pre chodcov a cyklistov

15. Lekcia – PCP – 9

 • Riešenie dopravných situácií, uplatňovania pravidiel prednosti v jazde – Postup
 • Riešenie dopravných situácií, uplatňovania pravidiel prednosti v jazde – z pohľadu vodiča

16. Lekcia – PCP – 10

 • Riešenie dopravných situácií, uplatňovania pravidiel prednosti v jazde – vtáčia perspektíva

17. Lekcia – ZBJ – 1

 • ZÁKLADNÉ  FYZIKÁLNE ZÁKONITOSTI
 • JAZDNÉ ODPORY
 • SMEROVÁ STABILITA
 • AQUAPLANING
 • BRZDENIE

18. Lekcia – ZBJ – 2

 • FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE VEDENIE VOZIDLA
 • PSYCHOLOGICKÉ ZVLÁŠTNOSTI VODIČA
 • POCITY A VNÍMANIE
 • POZORNOSŤ
 • PREDVÍDAVOSŤ – ROZHODOVANIE – REAGOVANIE
 • VÔĽOVÉ VLASTNOSTI VODIČA – OSOBNOSŤ VODIČA

19. Lekcia – ZBJ – 3


20. Lekcia – NVÚ – 3

 • ZÁKLADNÝ OPIS KONŠTRUKCIE VOZIDLA  
 • ZÁKLADNÉ USPORIADANIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL     
 • SPAĽOVACIE MOTORY
 • HLAVNÉ ČASTI PIESTOVÝCH SPAĽOVACÍCH MOTOROV
 • ČINNOSŤ ŠTVORDOBÉHO ZÁŽIHOVÉHO MOTORA
 • ČINNOSŤ DVOJDOBÉHO ZÁŽIHOVÉHO MOTORA
 • ČINNOSŤ ŠTVORDOBÉHO VZNETOVÉHO MOTORA
 • ROZVODOVÝ MECHANIZMUS ŠTVORDOBÝCH MOTOROV
 • MODERNÉ KONŠTRUKCIE ROZVODOV ŠTVORDOBÝCH MOTOROV
 • PLNIACI  SYSTÉM SPAĽOVACIEHO MOTORA
 • PREPLŇOVANIE SPAĽOVACÍCH MOTOROV
 • KONTROLA A ÚDRŽBA PLNIACEHO SYSTÉMU

21. Lekcia – NVÚ – 4

 • MAZANIE MOTORA
 • KONTROLA A OBSLUHA MAZACEJ SÚSTAVY
 • MOTOROVÉ MAZACIE OLEJE
 • CHLADIACA SÚSTAVA MOTORA
 • KVAPALINOVÉ CHLADENIE
 • VZDUCHOVÉ CHLADENIE
 • KONTROLA A ÚDRŽBA CHLADIACEJ SÚSTAVY

22. Lekcia – NVÚ – 5


23. Lekcia – PCP – 11

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 14 Obchádzanie
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 15 Predchádzanie
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 16 Rýchlosť jazdy
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 17 Vzdialenosť medzi vozidlami
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 18 Vyhýbanie


 24. Lekcia – PCP – 12

 •  Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 22 Otáčanie a cúvanie
 •  Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 23 – 25 Zastavenie a státie
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 26 Zastavenie vozidla v tuneli
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 27 – 29 Železničné priecestie
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 30 Znamenie o zmene smeru jazdy


25. Lekcia – PCP – 13

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 31 Výstražné znamenie
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 32 – 33 Osvetlenie vozidla
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 34 Vlečenie motorového vozidla
 • Vyhláška MV SR č.30/2020 Z.z. – Označenie spojnice pri vlečení motorových vozidiel a jej dĺžka (k § 34 ods. 6 zákona)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 35 – 37 Osobitosti premávky na diaľnici a rýchlostnej ceste
 •  Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 38 Osobitosti premávky v zimnom období
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 40 – 42 Vozidlá so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 39 Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel


26. Lekcia – PCP – 14

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 43 Prekážka cestnej premávky
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 45 – 46 Preprava osôb
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 48 – 50 Preprava osôb v ložnom priestore nákladného automobilu a v ložnom priestore nákladného prívesu traktora
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 51 Preprava nákladu
 • Vyhláška MV SR č.30/2020 Z.z. – Označovanie prečnievajúceho nákladu (k § 51 ods. 5 zákona)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 63 Oprávnenie na zastavovanie vozidiel
 • Vyhláška MV SR č.30/2009 Z.z. – Zastavovanie vozidiel (k § 63 ods. 3 zákona)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 69  Všeobecné oprávnenia


27. Lekcia – ZBJ – 4

 • Aktívne a pasívne prvky bezpečnosti
 • Vplyv pneumatík na bezpečnosť jazdy
 • Bezpečnosť jazdy ovplyvnená poruchou
 • Najčastejšie poruchy vozidla
 • Čo hlásia kontrolky na prístrojovom paneli?


28. Lekcia – ZBJ – 5


29. Lekcia – ZBJ – 6


30. Lekcia – PCP – 15

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 64 Dopravná nehoda
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 65 Povinnosti vodiča pri dopravnej nehode
 •  Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 66 Povinnosti účastníka dopravnej nehody a škodovej udalosti
 • Vybrané ustanovenia zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla


31. Lekcia – PCP – 16

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 52 – 54 Osobitné ustanovenia o chodcoch
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 55 Osobitné ustanovenia o cyklistoch
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 55a – Jazda na samovyvažovacom vozidle
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 56 Jazda so záprahovým vozidlom a ručným vozíkom


32. Lekcia – PCP – 17

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 57 Jazda na zvieratách, vedenie a hnanie zvierat
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 58 Osoba vykonávajúca prácu na ceste
 • Vyhláška MV SR č.30/2020 Z.z.- Označovanie osoby vykonávajúcej práce na ceste (k § 58 ods. 2 zákona)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 59 Osobitné ustanovenia o cestnej premávke v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne


33. Lekcia – NVÚ – 6

 • PREVODOVÉ MECHANIZMY AUTOMOBILOV
 • SPOJKA AUTOMOBILU
 • TRECIE SPOJKY
 • OVLÁDANIE SPOJKY
 • KVAPALINOVÉ SPOJKY
 • ELEKTRONICKY RIADENÉ SPOJKOVÉ SYSTÉMY
 • KONTROLA A ÚDRŽBA SPOJKY
 • PREVODOVKY
 • RADIACI MECHANIZMUS
 • SYNCHRONIZAČNÉ  ZARIADENIA
 • ROZDEĽOVACIE PREVODOVKY
 • AUTOMATICKÉ PREVODOVKY
 • KONTROLA A ÚDRŽBA PREVODOVIEK
 • PREVODY HNACÍCH NÁPRAV
 • UZÁVIERKA DIFERENCIÁLU

34. Lekcia – NVÚ – 7

 • PODVOZOK MOTOROVÝCH VOZIDIEL – RÁMY VOZIDIEL
 • PRUŽENIE VOZIDIEL
 • LISTOVÉ A VINUTÉ PRUŽINY
 • PNEUMATICKÉ PRUŽENIE
 • HYDROPNEUMATICKÉ PRUŽENIE
 • KONTROLA A ÚDRŽBA PRUŽENIA
 • TLMIČE PRUŽENIA
 • STABILIZÁTORY
 • NÁPRAVY
 • KOLESÁ AUTOMOBILOV
 • KONTROLA A ÚDRŽBA RÁFIKA KOLIES
 • PNEUMATIKY
 • OZNAČENIE PNEUMATÍK
 • KONTROLA, PORUCHY A ÚDRŽBA KOLIES S PNEUMATIKAMI
 • RIADENIE VOZIDIEL
 • RIADENIE S POSILŇOVACÍM ZARIADENÍM (SERVORIADENIE)
 • GEOMETRIA RIADENIA KOLIES
 • KONTROLA RIADENIA A PREDNEJ NÁPRAVY
 • BRZDOVÁ SÚSTAVA VOZIDIEL
 • KVAPALINOVÉ BRZDY
 • PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM ABS
 • ELEKTRONICKY RIADENÝ PODTLAK V POSILŇOVAČI  (BAS – BRZDOVÝ ASISTENT)
 • KONTROLA A ÚDRŽBA KVAPALINOVEJ BRZDOVEJ SÚSTAVY
 • STROJOVÉ VZDUCHOTLAKOVÉ BRZDY
 • KOMBINOVANÉ BRZDOVÉ SÚSTAVY
 • BRZDOVÉ ZARIADENIA PRÍPOJNÝCH VOZIDIEL

35. Lekcia – NVÚ – 8

 • ELEKTRICKÉ ZARIADENIA VOZIDLA
 • AKUMULÁTOR
 • ALTERNÁTOR
 • SPOTREBIČE ELEKTRICKEJ ENERGIE
 • ELEKTRICKÁ VÝSTROJ MOTOROVÝCH VOZIDIEL
 • ISTENIE VEDENÍ A SPOTREBIČOV VO VOZIDLE
 • KAROSÉRIA
 • BEZPEČNOSŤ KAROSÉRIE
 • PRÍPOJNÉ VOZIDLÁ
 • KONŠTRUKČNÉ ZVLÁŠTNOSTI PRÍPOJNÝCH VOZIDIEL
 • SPOJOVACIE ZARIADENIA PRÍVESOV
 • PREVÁDZKA VZNETOVÉHO MOTORA
 • VÝFUKOVÝ SYSTÉM MOTORA
 • ZNIŽOVANIE ŠKODLIVÍN VO VÝFUKOVÝCH PLYNOCH
 • SPÄTNÁ RECIRKULÁCIA VÝFUKOVÝCH PLYNOV
 • KATALYZÁTORY VÝFUKOVÝCH PLYNOV
 • FILTER PEVNÝCH ČASTÍC 

36. Lekcia – PCP – 18

 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 39 – 43 Doklady vozidla 
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 44 Základné podmienky prevádzky vozidla v cestnej premávke 
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 45 Povinnosti prevádzkovateľov vozidiel 
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 47 Pozastavenie prevádzky vozidla 
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 54 – 56 Vyradenie vozidla z cestnej premávky 
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 57 Vykonávanie cestnej technickej kontroly
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 62 Povinnosti vodiča pri cestnej technickej kontrole 
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 64 Opatrenia pri vážnych chybách alebo nebezpečných chybách 
 • Vyhláška MDV SR č. 137/2018 Z.z.  –  Podrobnosti v oblasti technickej kontroly (§ 43 – 47)
 • Vyhláška MDP a T SR č. 138/2018 Z.z.  –  Podrobnosti v oblasti Lehoty emisnej kontroly (§ 48 – 51)
 • Vyhláška MDV SR č. 134/2018 Z.z. –  § 2 – 3 Technická nespôsobilosť vozidla
 • Vyhláška MDV SR č. 134/2018 Z.z. –  § 14 Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze
 • Vyhláška MDV SR č. 134/2018 Z.z. –  § 19 Označenie vozidiel
 • Vyhláška MDV SR č. 134/2018 Z.z. –  § 25 Povinná výbava vozidla


37. Lekcia – PCP – 19

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – Prvý oddiel –  Vodičské oprávnenie (§ 73 – 78)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – Piaty oddiel – Vodičské preukazy (§ 94 – 101)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 102 – 106a Vodičský preukaz vydaný v cudzine
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – Druhý oddiel –  Odborná spôsobilosť (§ 79 – 85)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – Tretí oddiel – Zdravotná a psychická spôsobilosti (§ 86 – 90)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – Štvrtý oddiel – Preskúšanie odbornej spôsobilosti, preskúmanie zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti (§ 91 – 93)


38. Lekcia – OP – 1

 • Opakovanie učiva – náuka o vozidlách a ich údržbe – osobné vozidlo.
 • Opakovanie učiva – náuka o vozidlách a ich údržbe – traktor.
 • Zadanie testu z konštrukcie a údržby motorových vozidiel, jeho vyhodnotenie.


39. Lekcia – PCP – 20

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 70 Zadržanie vodičského preukazu
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 71 Osobitné ustanovenie o zadržaní vodičského preukazu
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 72 Zadržanie osvedčenia o evidencii časť  I alebo časť II, evidenčného dokladu
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 137 ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ
 • Zodpovednosť za priestupky, spáchané proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
 • Správne delikty
 • Opravné prostriedky (§ 53 až 69 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov


40. Lekcia – OP – 2

 • Opakovanie učiva –  teórie vedenia vozidla – osobné vozidlo, traktor.
 • Opakovanie učiva – zásad bezpečnej jazdy – osobné vozidlo. traktor


41. Lekcia – OP – 3

 • Opakovanie učiva –  pravidiel cestnej premávky,
 • Zadanie testu z pravidiel cestnej premávky a  jeho vyhodnotenie.
 • Informácie o postupe vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlo