>> VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY – Všeobecné výstražné značky, Stavebno-technické vlastnosti cesty, Stav vozovky a vlastnosti cesty, Organizácia a stav premávky, Pohyb na ceste, Priecestné značky

PODSKUPINY VÝSTRAŽNÝCH ZNAČIEK:

  • Všeobecné výstražné značky,
  • Stavebno-technické vlastnosti cesty,
  • Stav vozovky a vlastnosti cesty,
  • Organizácia a stav premávky,
  • Pohyb na ceste,
  • Priecestné značky.