(PCP): VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY

PODSKUPINY VÝSTRAŽNÝCH ZNAČIEK:

  • Všeobecné výstražné značky,
  • Stavebno-technické vlastnosti cesty,
  • Stav vozovky a vlastnosti cesty,
  • Organizácia a stav premávky,
  • Pohyb na ceste,
  • Priecestné značky.
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: