(INST): VYHLÁŠKA č. 45/2016 K ZÁKONU č. 93/2005 Z. z. O AUTOŠKOLÁCH

Táto výučbová aplikácia obsahuje ustanovenia vyhlášky č. 45/2016 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z.z. o autoškolách. Okruhy tém:

  • Požiadavky na technickú základňu autoškôl a overovanie jej spôsobilosti a označovanie výcvikových vozidiel,
  • Požiadavky na trenažér, autocvičisko a výcvikové vozidlo,
  • Požiadavky na trvanie, štruktúru a obsah kurzov,
  • Požiadavky na praktický výcvik
  • Požiadavky na doškoľovacie kurzy a druhy výcvikov
  • Požiadavky na inštruktorské kurzy, skúšky, inštruktorský preukaz
  • Požiadavky na identifikačné zariadenia a odosielanie záznamov
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: