(PCP): VYHLÁŠKA č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení – rozdelenie dopravných značiek a zariadení

Táto výučbová aplikácia obsahuje rozdelenie dopravných značiek a zariadení podľa vyhlášky č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení. Prehľad tém:

  • § 1  Úvodné ustanovenia,
  • § 2 – 9  Zvislé značky,
  • § 10 – 12  Vodorovné značky,
  • § 13  Dopravné zariadenia,
  • § 14 – 30  Svetelné signály.
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: