(REF,ZBJ): VYHLÁŠKA č. 208/1991 O BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Prehľad tém v  tejto výučbovej aplikácii:

  • Základné pojmy,
  • Vedenie vozidla a bezpečnostné prestávky,
  • Odpočinok osádky,
  • Povinnosti prevádzkovateľa,
  • Rozpájanie/ Zapájanie vozidiel,
  • Prevádzka, údržba MV,,
  • Odchýlky od vyhlášky.
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť kliknutím na tlačítko Prihlásiť sa, vľavo hore v hlavnom menu stránky.