(NVÚ): VYHLÁŠKA č. 134/2018: Technická nespôsobilosť vozidiel

Táto výučbová aplikácia obsahuje ustanovenia vyhlášky č. 134/2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Prehľad tém:

  • § 2 Technická nespôsobilosť vozidla – základné ustanovenia
  • § 3 Technická nespôsobilosť – BRZDY, RIADENIE, OSVETLENIE, NÁPRAVY a KOLESÁ, PODVOZOK, OSTATNÉ ČASTI, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, ŠPECIFIKÁ PRE VOZIDLÁ KAT. M2 a M3.
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: