(NVÚ): VYHLÁŠKA č. 134/2018: Povinná výbava vozidiel podľa kategórií

Táto výučbová aplikácia obsahuje tieto ustanovenia vyhlášky č. 134/2018 Z.z.:

  • § 25 Povinná výbava motorových vozidiel podľa kategórií – odseky 1 až 10
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: