(KKV): VYHLÁŠKA č.134/2018 – NADROZMERNÁ A NADMERNÁ PREPRAVA

Táto výučbová aplikácia obsahuje ustanovenia vyhlášky  č. 134/2018 Z.z. o niektorých podrobnostiach k preprave nákladov a osôb. Prehľad tém:

  • § 10| HMOTNOSTI A ROZMERY PRI PREPRAVE OSOB A NÁKLADOV V CESTNEJ DOPRAVE
  • §4| MAXIMÁLNE POVOLENÉ ROZMERY
  • §5| MAXIMÁLNE POVOLENÉ HMOTNOSTI
  • §6| PREVÁDZKA NADROZMERNEJ A NADMERNEJ DOPRAVY
  • § 11| ZAPOJENIE VOZIDIEL DO JAZDNÝCH SÚPRAV + VIDEO
  • SPÁJACIE ZARIADENIA
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: